Poređenje proizvoda ( od 3 )
Velbon Sherpa 6350D Karakteristike: Maksimalna visina: 179cm Minimalna visina: 29.7cm Visina sastavljenog stativa: 67cm Težina:...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 6430D Karakteristike: Maksimalna visina: 163cm Minimalna visina: 25.2cm Visina sastavljenog stativa: 53cm Težin...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 5370D Karakteristike: Maksimalna visina: 170cm Minimalna visina: 28.2cm Visina sastavljenog stativa: 63cm Težin...
Pročitaj više
Velbon Ultra LUXi F Karakteristike: Maksimalna visina: 161cm Minimalna visina: 19cm Visina sastavljenog stativa: 39cm Težina: 1.32kg ...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 5430D Karakteristike: Maksimalna visina: 157cm Minimalna visina: 24.9cm Visina sastavljenog stativa: 51cm Težin...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 5470D Karakteristike: Maksimalna visina: 157.6cm Minimalna visina: 25.5cm Visina sastavljenog stativa: 52.4cm ...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 5350D Karakteristike: aksimalna visina: 169.8cm Minimalna visina: 28cm Visina sastavljenog stativa: 62cm Teži...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 4350D Karakteristike: Maksimalna visina: 161cm Minimalna visina: 24.2cm Visina sastavljenog stativa: 58.5cm Težin...
Pročitaj više
Velbon Sherpa 435R Karakteristike: Maksimalna visina: 161cm Minimalna visina: 23.8cm Visina sastavljenog stativa: 53cm Težina: 1.48kg ...
Pročitaj više