Poređenje proizvoda ( od 3 )

Hahnel Giga T ProDaljinski radio okidač za fotoaparate sa mogućnošću programiranja funkcija odloženog okidanja,zatim okidanja u intervalima kao i bulb ekspozicije. Uređaj radi na frekvenciji od 2.4GHz i omogućava okidanje do udaljenosti od 100m kao i kroz prepreke npr. zid zahvaljujući tome što radi uz pomoć radio signala i nije potreban otpiči kontakt između transmitera i risivera kao što što je slučaj kod infracrvenih daljinskih okidača. U nastavku ćemo predstaviti mogućnosti ovog uređaja.

U kompletu dobijamo transmiter, risiver, kablove za povezivanje sa fotoaparatom i CR2 bateriju za risiver.

Giga T Pro je kompatibilan sa sledećim Nikon fotoaparatima:

D3100,D5100,D5000,D7000,D70s,D80,D90,D200,D300,D300s,D700,D800,D3,D3s,D2X,D2Xs,D2H,D2Hs,D1,D1X,D1H

Prostor za bateriju se nalazi sa donje strane risivera i preporučuje se isključivanje risivera kada se ne koristi radi dužeg trajanja baterije:Risiver monitramo u šinu za blic......odgovarajućim kablom ga spojimo sa fotoaparatom...i nakon toga pristupamo podešavanju kanala:

 • uključimo risiver pritiskom na levo dugme sa slike od 3sec
 • pritisnemo istovremeno oba dugmeta na transmiteru da uđemo u mod za podešavanje kanala
 • podesimo kanal uz pomoć ova dva dugmeta i ponovo ih pritisnemo istovremeno da memorišemo izabrani kanal

Na transmiteru takođe moramo postaviti isti kanal koji je i na risiveru. Kao što vidimo na sledećoj fotografiji na transmiteru imamo više komandi. Sa leve strane veliki taster služi za kativiranje autofokusa i ekspozicije,dok sa desne strane imamo ima play dumge,dugme za uključivanje pozadinskog svetla i džojstik za podešavanje parametara. Željeni kanal podešavamo an sledeći način:

 • pritisnemo strelicu "levo" na džojstiku da uđemo u mod za podešavanje kanala
 • pritisnemo centralno dugme za biranje kanala
 • strelicama gore i dole odaberemo kanal i
 • ponovo pritisnemo centralno dugme da memorišemo kanal


Nakon što smo podesili kanal na kojem će uređaj da radi možemo početi sa korištenjem. Funkcije koje Giga T Pro omogućuje predstavljamo redom:

 • Pojedinačno okidanje
 • uz pomoć strelice "desno" na risiveru postavimo isti u "single" način rada
 • autofokus aktiviramo pritiskom okidača na risiveru do pola,a ekspoziciju pritskom do kraja
 • Sekvencijalno okidanje
 • uz pomoć strelice "desno" na risiveru pređemo u "sequential" način rada
 • autofokus aktiviramo pritiskom okidača na risiveru do pola,a ekspoziciju pritskom do kraja; okidanje traje sve dok držimo pritisnut taster za okidanje na risiveru
 • Bulb okidanje
 • uz pomoć strelica na džojstiku pređemo u "bulb" način rada
 • autofokus aktiviramo pritiskom okidača na risiveru do pola,a ekspoziciju pritskom do kraja; okidanje traje sve dok držimo pritisnut taster za okidanje na risiveru
 • u ovom načinu rada ako fotoaparat postavimo u "continuous shooting" način rada okidanje se vrši kontinualno brzinom na koju je aparat postavljen sve dok ponovo ne pritisnemo okidač na risiveru i prekinemo okidanje fotoaparata
 • "Jednostavno" odloženo okidanje
 • sledeća opcija nakon "bulb" je odloženo okidanje
 • nakon što postavimo risiver na ovu opciju pritiskom centralnog dugneta džojstika ulazimo u podešavanja gde postavljamo dva parametra: broj ekspozicija i vreme odloženog okidanja
 • autofokus aktiviramo pritiskom okidača na risiveru do pola,a ekspoziciju pritskom do kraja;
 • "Složeno" odloženo okidanje
 • koristimo kada želimo da uključimo opciju intervalometra,dakle više ekspozicija sa tačno određenim međuintervalom; tada uz pomoć opcije "delay" podesimo vreme nakon kojeg će početi da se se izvršava zadati program eksponiranja
 • "Long" način rada
 • ako se fotoaparat nalazi u "single shot" načinu rada ova opcija nema efekta
 • ako uključimo "continuous shooting" način rada ovim određujemo vreme trajanja kontinualnog okidanja
 • ako je kamera u bulb načinu rada određujemo tačno vreme trajanja bulb ekspozicije
 • Okidanje fotoaparata u tačno određenim intervalima
 • postavljamo vremenski interval između ekspozicija
 • broj ekspozicija određujemo uz pomoć poslednje opcije na risiveru"N"
 • okidanje u intervalima aktiviramo pritiskom na"play"dugme na risiveru
 • Opcija za podešavanje broja okidanja "N"
 • određujemo broj ekspozicija kako u pojedinačnom režimu rada fotoaparata,tako i u konitnualnom i bulb režimu

Transmiter uređaja Hahnel Giga T Pro možemo koristiti i kao žičani okidač za fotoaparat uz sve iste fukncije kao i pri bežičnom okidanju:Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović