Poređenje proizvoda ( od 3 )

VISICO EB-060 Soft box 60x60cm

Kompaktan lako sklopiv i prenosiv softbox koji možemo montirati kako na studijske blic glave tako i na kompaktne bliceve. Idealan da se uvek nađe uz fotografa.

Softbox je dimenzija 60 x 60 cm, pakuje se jdnostavnim preklapanjem a dobijamo i praktičnu torbicu za nošenje:

U kompletu dobijamo nosač softbox za montiranje na stativ zajedno sa kompaktnim blicem a moguće je dodatno kupiti nosač za montiranje na studijsku blic glavu:

Nosač za kpmaktne bliceve se jednostavno stavi na stativ i učvrsti navojem:Sastoji se iz dela koji se montira na stativ i sadrži nosač blica na ball-head glavi što je odlično,i dela koji nosi softbox i uz pomoć šine služi za podešavanje položaj softbox-a po visini u zavisnosti od dimenzija blica koji koristimo:

Nosač blica je klasična stega zahvaljuju kojoj možemo postaviti blic bilo koje marke,a stegu mozemo i ukloniti i postaviti blic sa njegovom stopicom:

Opcioni nosač softbox-a za montiranje na studijske blic glave:Slede primeri. Prvo ćemo pogledati studijski portret fotografisan često korištenim belim kišobranom a zatim fotografisanim softboxom 60x60 da primetimo razliku u svetlu:

Beli kišobran prečnika 100cm:Soft box 60x60 zbog svojih dimenzija daje usmerenije svetlo:

Najveća prednost sklopivog softbox-a je ta što ga uvek možemo nositi sa sobom,jednostavno montirati i iskoristii u outdoor fotografisanju:Fotografija sa ambijentalnim svetlom,uočavamo jake senke i jak kontrast na licu devojke:Korištenjem softbox-a 60x60 za "razbijanje senki na licu" uz jednaku ambijentalnu ekspoziciju dobijamo sledeći rezultat:Postavka:Još jedan primer:

Ambijentalno svetlo:Jednaka ambijentalna ekspozicija + softbox 40x40cm:Dodatnu korist razbijanja senki na modelu uočavamo pri obradi fotografija kada npr. želimo da pojačamo kontrast i dodamo vinjete. Na fotografiji sa samo ambijentalnim svetlom brzo dolazi do "zapušavanja" tamnih partija na licu dok na fotografiji na kojoj smo koristili modifikator svetla imamo priličan prostor za naknadnu obradu fotografije:

Ambijentalno svetlo:Fotografija sa softboxom:Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović