Poređenje proizvoda ( od 3 )

VISICO BF-601 Kit za bojenje pozadina

Veoma koristan dodatak koji nam na raspologanje stavlja mogućnost da menjamo boju pozadine bez promene same pozadine. Reflektor je zasečen pod uglom od 45 stepeni tako da svetlo usmerava na pozadinu istovremeno zaklanjajući modela da ne bi došlo do osvetljavanja istog "obojenim svetlom".


U kompleti pored reflektora dobijamo tri filtera u osnovnim bojama crvena,plava i žuta i jedan neutralni difuzer. Filtere montiramo uz pomoć metalnog pravouganog nosača koji na reflektor montiramo uz pomoć integrisanih stipaljki:Neutralni difuzer:

 

Crveni filter:

 


Plavi filter:

Način montiranja filtera:Žuti filter:Kombinacijom osnovnih filtera možemo dobiti ostale boje,npr. zelenu kombinacijom plavog i žutog filtra:Na reflektoru se nalazi navoj uz pomoć kojeg možemo podešavati ugao reflektora:Prelazimo sada na deo koji se odnosi na rad sa reflektorom za bojenje pozadine u praksi. Na raspolaganju nam je studio veličine 7,5 x 4m koji spada u manje foto studije kakvih ima i najviše. Pri korišćenju ovog kita za bojene pozadine bitna stavka je sama pozadina sa kojom se radi. Naime,idealno je koristiti neku neutralnu pozadinu po mogućnosti sivu ili crnu. Razlog tome je što bela pozadina slabije " upija obojeno svetlo " dok pri korišćenju pozadine u boji dobijamo kombinaciju boje pozadine i boje filtera koji koristimo pa sa time moramo računati. Sledeći bitan faktor je snage blic glave koju koristimo za osvetljavanje pozadine. Naime svaki filter u određenoj meri "oduzima svetlo" pa nije retka situacija da ako koristimo recimo plavi i crveni filter da bismo dobili ljubičastu boju pozadine čak i blic glava snage 500Ws nema dovoljno snage da osvetli pozadinu.Preporučujemo nabavku blic glava snage minimum 500Ws a idealno 600Ws za korišćenje sa ovim kitom. Kao ilustraciju navodimo podatak da pri korišćenju pojedinačnih filtera, blendi F/4,osetljivosti ISO 200 blic glava snage 500Ws radi na otprilike 1/4 snage na udaljenosti 1m od pozadine. Pri korišćenju plavog i crvenog filtera zajedno,blendi F/5.6,osetljivosti ISO 200 ni sa maksimalnom snagom na udaljenosti od 1m ista glava ne može dovoljno da osvetli pozadinu,potrebno je ili otvoriti blendu na F/4 ili podići ISO osetljivost što nije poželjno u studijskom fotografisanju.


Krećemo sa jednostavnim ilustrativnim primjerima. Prvo smo koristili sivu pozadinu i fotografisali portrete.


Na sledećim fotografijama su korištena dva svetla u sledećem rasporedu:


Dakle,beauty dish sa difuzerom na blic glavi Visico VS 300Ws sa desne strane modela kao glavno svetlo i Visico VC 500 Ws blic glava za pozadinu sa reflektorom za bojenje pozadine:


Fotografija sa reflektorom bez filtera:


Fotografija sa reflektorom i difuzionim neutralnim filterom gde vidimo da je snop svetla širi, kontrast na pozadini manjia takođe imamo deo svetla i na modelu kao "hair light":Fotografija sa crvenim filtrom za bojenje pozadine:Fotografija sa plavim filtrom za bojenje pozadine:Fotografija sa žutim filtrom za bojenje pozadine:Kombinacijom plavog i žutog filtra dobijamo zelenu pozadinu:Kao što smo ranije već napomenuli idealno je koristiti neutralnu boju pozadine kako bismo dobijali tačlno onakve boje u zavisnoti od filtera koji koristimo u situaciji kada koristimo plavu pozadinu dolazi do logičnosg mešanja boja. Slede primeri:

Neutralni difuzionim filter dovodi do odbijanja svetla od pozadine prema modelu što u slučaju kada je pozadina u boji uzrokuje npr. plavkast nijansu na ivicama modela:Fotografija sa plavim filtrom na plavoj pozadini:Plava pozadina i žuti filter daju zelenu bojuKombinacija crvenog filtra sa plavom pozadinom u zavisnosti od postavljene snage blic glave daje nijanse od ružičaste ka ljubičastoj boji:

Za kraj prikaza reflektora za bojenje pozadine ćemo prikazati seriju fotografija na kojoj smo fotografisali kompletnu figuru modela kako bismo takvim širim kadrom pokazali koja je prosečna širina snopa svetla koji daje ovaj reflektor. Koristili smo crnu Visico platneno Visico pozadinu. Blic glava je kao i na prethodnim primerima udaljeno otprilike 1m od sredine pozadine. U slučaju da imamo mogućnost fotografisanja u većem studiju mogli bismo modela više odmaknuti od pozadine i udaljiti pozadinsko svetlo od iste čime bismo svakako dobili jos širi snop svetla koji osvetljava pozadinu. Napominjemo još jednom da su primeri rađeni u studiju veličine 7,5 x 4m.

Postavka svetla je sledeća - glavno svetlo na modelu je beli reflektujući kišobran prečnika 110cm,iza modela sa desne strane pod uglom od 45 stepeni je beauty dish sa difuzerom kao hair light,dok kao i na prehodnim primerima pozadinu osvetljava VC500 blic glava sa reflektorom za bojenje pozadine:Crveni filter:Plavi filter:Žuti filter:Plavi i žuti filter zajedno:Najteža moguća situacija je kombinacija crvenog i plavog filtera. Blic glava nedostaje snage da pri blendi F/5.6 i osetljivosti ISO 200 dovoljno eksponira pozadina, ali to su svakako retke situacije. U svim ostalim varijantama problema sa snagom koju daje Visico VC500 blic glava nema.Dakle kao što smo videti VISICO BF-601 kit za bojenje pozadina po veoma povoljnoj ceni fotografima omogućava da menjaju boju pozadinu da jednostavan način. Komplet je kvalitetno izrađen i lako se montira/demontira. Praktično predtavlja obavezan deo opreme za svaki foto studio.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović