Poređenje proizvoda ( od 3 )

Uputstvo za podešavanje foto ćelije i kanala radio risivera:

Foto ćeliju aktiviramo pritiskom na slave dugme pri čemu se upali LED indikator;

Za podešavanje broja predbleskova držimo slave dugme pritisnuto 4 sekunde dok se na displeju ne pojavi oznaka Cx (x može biti od 1 do 7). C0 je mod u kojem blic glava automatski prepoznaje i memoriše broj predbleskova. Koristeći strelice na kontrolnom panelu možemo ručno podesiti broj predbleskova od C1 do C7.

Da bismo podesili vremenski okvir u kojem treba da se dese svi predbleskovi i glavni blesak držimo slave dugme pritisnuti 8 sekundi. Koristeći strelice na kontrolnom displeju podešavamo vremenski okvir između 1 sekunde (t1) i 5 sekundi (t5).

Dok se nalazimo u modu za podešavanje vremenskog okviru (tx) pritisnemo još jednom slave dugme čime ulazimo u mod za podešavanje minimalnog vremena između prebleskova b1 - b9 pri čemu svaka vrednost odgovara vremenskom intervalu od 2 ms. Dakle moguće je postaviti interval između 2ms i 18ms.

Što se tiče okidanja uz pomoć integrisanog radio prijemnika blic glave je moguće postaviti u jedan od 16 kanala i jednu od 4 grupe. Podešavanje vršimo tako što dok smo u Cx modu pritisnemo slave dugme jednom čime ulazimo u Fx mod gde podešavamo kanale od F0 do FF (što predstavlja F16 tj. 16. kanal). Za vreme dok se nalazimo u Fx modu pritisnemo slave dugme čime ulazimo u Gx mod za podešavanje grupa. Blic glave u okviru istog kanala moguće je postaviti u jednu od 4 grupe - Ga, Gb, Gc i Gd. Da bismo koristili ovu mogućnost potrebno je da dokupimo daljinski kontroler Visico VC-801TX dok je za postavljanje blic glava u jedan od 16 kanala dovoljan i Visico VC-816TX transmiter.

Da bismo se vratili u osnovni meni držimo pritisnuto slave dugme 2 sekunde ili sačekamo 15 sekundi i blic glava se automatski vrati u osnovni meni.Kompletan test prethodne VE serije možete pogledati na sledećem linku

VE-300 test.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović