Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico VCQ-600LRVCQ-600LR je blic glava iz Visica potpuno ista kao i blic glave iz serije VCLR uz razliku što poseduje kvarcnu sijalicu kao modeling lampu koja daje jače svetlo od običnih halogenih sijalica. Takođe poseduje mogućnost kontrole parametara pomoću daljinskog okidača što omogućava svima koji u studiju imaju više blic glava da unaprede produkcivnost i ubrzaju svoj rad jer ne moraju da šetaju do blic glava da bi promenili snagu.

Tehničke karakteristike:

  • Izlazna snaga: 600Ws
  • Vodeći broj blic glave: 86
  • Halogena modeling lampa: 250W
  • Vreme punjenja: 1.0~2.0s
  • Vreme trajanja bljeska: 1/800~1/1200s
  • Radni napon: 110V~220V
  • Temperatura svetla: 5600K +/- 200K
  • Preciznost bljeska: +/- 0.02EV
  • Dimenzije: 32x13x13 cm
  • Težina: 2.8 kg

Dizajn blic glave je moderan i veoma sličan VC seriji. Model snage 600Ws je svega 2cm duži od popularnog 300Ws modela. Kućište je metalno dok je kontrolni panel od kvalitetne plastike. Preciznost izrade je na zavidnom nivou.

U kompletu dobijamo blic glavu, modeling lampu, sync kabl, kabl za napajanje i reflektor - popularnu šolju:

Povlačenjem osigurača bajoneta unazad skidamo zaštitni poklopac i otvaramo bajonet sa glavnom blic lampom i reflektorom:Kvarcna modeling lampa od 500W omogućava jako svetlo što olakšava fokusiranje pri fotografisanju a omogućava i korišćenje ove blic glave kao tople rasvete pri manje zahtevnim video snimanjima. Lampa ima dva moda podešavanja snage, proporcionalno snazi glavne lampe i nezavisno. Pritiskom potenciometra biramo između ta dva moda i opcije u kojoj je modeling svetlo isključeno. Blic lampa se nalazi ispred kućišta čime je omogućeno bolje raspoređivanje svetla po površini difuzera koji koristimo.

Foto ćelija se nalazi ispod crvene plastike na zadnjem delu glave i njena osetljivost je na odličnom nivou, na testu nije primećeno da ne reaguje na signal sa komander blica.Sa zadnje strane se nalazi kontrolni panel blic glave sa displejom koji mogućava laku kontrolu podešavanja i ima plavo pozadinsko osvetljenje.

Konektor PC Sync kabla je 3/4":Taster za podešavanje načina reagovanja na bljesak sa komander blica:

Ako je na displeju uključen mod 1 foto ćelija će reagovati na prvi bljesak koji je pobudi i blic glave će okinuti prerano u odnosu na ekspoziciju u slučaju ako je taj bljesak bio predbljesak sa komander blica; dakle ako blic kojim komandujemo nema M mod u kojem nema predbljeska možemo u takvom slučaju pritiskom tastera slave uključiti tzv. "pametni mod" fotoćelije (mod 2) koja onda "nauči" da u sistemu komande ima predbljesak i ne reaguje na njega već na glavni bljesak dok ako eventualno imamo dva moguća predbljeska postavimo foto ćeliju u mod 3; fotoćeliju takođe možemo isključiti.Šina za kišobran:

Ručka za podešavanje nagiba:Uz blic glave serije VCQ zbog jake modeling lampe moramo koristiti softbokseve i kišobrane koji su otporno na povišene temperature:

Tehničke karakteristike:Snagu blic glave podešavamo uz pomoć potenciometra ili uz pomoć tastera sa strelicama:Proizvođač deklariše da se snaga podešava u rasponu od 6 blendi između 1/1 (max snaga) i 1/32 (min snaga). Pratičnom proverom došli smo do potvrde ove tvrdnje.

Svetlo koje daju Visico studijske blic glave je oduvek bilo kvalitetno,što u praksi znači da varijacija temperature svetla u odnosu na postavljenu snagu nije bila velika,odnosno kretala se u dozvoljenim uskim granicama. Takođe varijacija temperature svetla pri seriji bljesaka iste snage najčešće nije ni postojala a ako se i javljala bila je jako mala. Slične rezultate pokazuje i VCQ-600LR Ws blic glava. Za test smo koristili sivi karton:Varijacija temperature pri promeni snage od maksimalne do minimalne predstavljena je usledećem grafikonu:Pri 10 jednakih ekspozija na snazi blic glave 1/4 ne postoji variranje temperature svetla što je odličan rezultat:Visico VCLR 600Ws blic glave predstavljaju odličan izbor svim fotografima kojima je u studiju potreban jak i kvalitetan izvor svetla. Za studije površine veće od 30-ak kvadrata praktično su neizostavan deo opreme zbog snage koja je često potrebna kada koristimo veće softboksove ili oktaboksove na udaljenostima od nekoliko metara.

Daljinski upravljač nosi oznaku LR-200. Koristi popularne AAA baterije.

Pre početka korišćenja daljinski moramo sinhronizovati sa blic glavama; postoji mogućnost izbora 7 kanala,odnosno grupa na kojima će raditi blic glave s tim što one koje se nalaze u okviru iste grupe moraju okidati istom snagom.

 • uputstvo za sinhronizaciju daljinskom upravljača sa blic glavama je sledeće:
 • upaliti daljinski i izabrati kanal na daljinskom pritiskom na jedan od brojeva (određuje kanal)
 • na ugašenoj glavi pritisnuti i držati test dugme i upaliti glavu tako da se na displeju pojave crtice umesto brojeva
 • pritisnuti jednu od strelica gore/dole za podešavanje snage na daljinskom tako da se promeni vrednosti i da se sa blic glave cuje zvučni signal
 • Sačekati da na displeju blic glave crtice postanu brojevi

Sa daljinskim upravljačem možemo podešavati snagu glavne lampe,snagu modeling lampe kao i modove foto ćelije na isti način kako je to objašnjeno ranije u testu vezano za taste "slave" na kontrolnom panelu blic glave.

Daljinac radi na frekvenciji 2.4 GHz i može kontrolisati blic glave do udaljenosti od 30m na otvorenom prostoru.

Pohvaljujemo:

 • dizajn i kvalitetnu izradu
 • samopražnjenje blic glava
 • temperatura i snaga svetla su konszistentni
 • odnos cena/kvalitet
 • brzo punjenje
 • displej za očitavanje snaga blic lampe i modeling lampe
 • zaštitu od pregrevanja
 • slave modovi foto ćelije za prepoznavanje jednog ili dva predbljeska
 • Jaka kvarcna modeling lampa

Zameramo:

 • osigurač bajoneta bi mogao biti malo čvršći

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović