Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico VCLR 300 VCLR-300 Soft Box/Kišobran KIT

Najnovije studijske blic glave na tržištu. Komplet sa soft box-om 60x90 cm i belim kišobranom prečnika 90cm. Mogućnost kontrolisanja do 7 grupa VCLR blic glava uz pomoć Visico daljinskog upravljača.

Sadržaj kompleta::

 • dve blic glave snage 300Ws
 • 2 stativa LS-8008K
 • 2 kabla za napajanje
 • 2 sync kabla
 • soft box-a dimenzija 60 x 90 cm
 • 2 pilot lampe
 • beli kišobran prečnika 90 cm

Konstrukcija i izgled:

 • kao standard za Visico komplete rasvete navikli smo na kvalitetnu crnu torbu sa kaišem za nošenje,ručkom za vučenje i posebnim otvorom sa bočne strane za vađenje stativa bez otvaranja glavne pregrade torbe:
 • pregrada sa prednje strane u kojoj se nalazi kišobran ,delovi konstrukcije soft box-a i kablovi za napajanje:
 • bočni otvor za izvlačenje stativa:
 • komplet u varijanti sa daljinskim okidačem VISICO VS-604 AC:
 • kao i kod ostalih Visico serija blic glava kvalitetu izrade i primenjenih materijala se nema šta zameriti:
 • standardni Bowens S bajonet je zaštićen poklopcem a preko osigurača bajonet aima gumena zaštita koju skinemo:
 • kada skinemo zaštitini poklopac otvaramo bajonet i glavnu lampu koja se nalazi ispred bajoneta što je prednost kada koristimo veće softboxove ili oktaboxove zbog potencijalno šireg snopa svetla ali treba biti pažljiv pri montaži istih da se ne ošteti lampa;
 • za razliku od VC serije "reflektori" ispod glavne blic lampe su zaobljeni čime je postignuto bolje usmerenje svetla:
 • u kompletu dobijamo 2 pilot lampe snage 150W:
 • sa zadnje strane blic glave se nalazi kontrolni displej sličan onome kod VC serije na kojem se nalaze sve potrebne komande
 • dugme
 • za uključivanje,potenciometar za podešavanje snage kako glavne lampe tako i pilot lampe,priključak kabla za napajanje, pc sync
 • priključak:
 • opcioni radio receiver:
 • na displeju sa zadnje strane očitavamo trenutnu vrednost snage blic glave koju podešavamo ili uz pomoć potenciometra ili uz pomoć dva tastera sa strelicama; modeling lampu uključujemo tako što pritisnemo potencimetar koji se istovremeno ponaša i kao taster i njenu snagu možemo da postavljamo uz pomoć potenciomentra zajedno sa snagom glavne lampe pri čemu su njihove snage jednake; ako potenciometar pritisnemo još jednom onda možemo snagu modeling lampe podešavati nezavisno od snage blic lampe uz pomoć tastera sa strelicama pri čemu njenu snagu vidimo na displeju nekoliko sekundi a onda se ponovo prikazuje snaga blic lampe;
 • na kontrolnom panelu su i taster za uključivanje/isključivanje beep-a koji nam signalizira spremnost blic glave za okidanje i test dugme.
 • taster "slave" služi za određivanje načina reagovanja foto ćelije,naime ako je na displeju uključen mod 1 foto ćelija će reagovati na prvi bljesak koji je pobudi i blic glave će okinuti prerano u odnosu na ekspoziciju u slučaju ako je taj bljesak bio predbljesak sa komander blica; dakle ako blic kojim komandujemo nema M mod u kojem nema predbljeska možemo u takvom slučaju pritiskom tastera slave uključiti tzv. "pametni mod" fotoćelije (mod 2) koja onda "nauči" da u sistemu komande ima predbljesak i ne reaguje na njega već na glavni bljesak dok ako eventualno imamo dva moguća predbljeska postavimo foto ćeliju u mod 3; fotoćeliju takođe možemo isključiti.
 • Stativi koji dolaze u kompletu su odličnog kvaliteta potpomognuti vazdušnim amortizerom da pri spuštanju dok je montirana blic glava ne dođe do naglog pada. Maksimalna visina je 242.5cm. Ipak treba napomenuti da nisu dovoljne čvrstine za u potpunosti stabilno nošenje znatno većih softbox-ova od onih koji idu u paketu. Minimalna visina stativa je 73cm, težina 1,59 kg,a deklarisano maksimalno opterećenje 3kg.
 • blic glava se lako montira na stativ,tako što zglobni nosač glave navučemo na spojnicu na stativu i zategnemo navoj:


 • ručica služi za fiksiranje nagiba blic glave:
 • soft box koji se dobija u kompletu je dimenzija 60 x 90 cm:
 • kišobran iz kompleta je beli prečnika 90cm i montira se u prorez na nosaču blic glave i stegne navojem koji se nalazi sa strane:
Tehničke karakteristike blic glava:

 • Izlazna snaga: 300Ws
 • Vodeći broj blic glave: 60 (za osetljivost iso100,na udaljenosti 2m)
 • Halogena modeling lampa: 150W
 • Vreme punjenja: 0.8~2.3s
 • Vreme trajanja bljeska: 1/800~1/1200s
 • Radni napon: 110V~220V
 • Temperatura svetla: 5600K +/- 200K
 • Preciznost bljeska: +/- 0.02EV
 • Dimenzije: 30x13x13 cm
 • Težina: 2.5 kg


 • blic glave možemo okidati uz pomoć foto ćelije...
 • ... opcionog radio triggera...
 • ..zatim uz pomoć PC Sync kabla...

... ili preko test dugmeta na kontrolnom panelu.

 • snagu podešavamo ili uz pomoć potenciometra ili uz pomoć tastera sa strelicama i možemo je podešavati između vrednosti 1.0 i 6.0 u koracima od 0.1, razlika između celobrojnih vrednosti je tačno jedna blenda:.
snaga na displeju ekvivalent
   
6.0 1/1
5.0 1/2
4.0 1/4
3.0 1/8
2.0 1/16
1.0 1/32
 • isti ovaj odnos važi i za podešavanje snage modeling lampe.
 • ugrađeni ventilatori za hlađenje su tihi,a takođe treba spomenuti i mogućnost samopražnjenja kao i mogućnost redukcije crvenih očiju:
 • za praktičnu proveru karakteristika svetla koristimo svetlomer i 18% sivi karton:


 • deklarisani vodeći broj blic glave je 60,na udaljenosti subjekta 2m,osetljivosti iso 100 i sa korišćenjem reflektora Visico SF-610.
 • mi smo izmerili vodeći broj 51 na udaljenosti 1m tako da ostaje nejasno na koji način je proizvođač dobio deklarisani vodeći broj; u svakom slučaju potrebno je napomenuti da reflektor koji se isporučuje uz VCLR seriju blic glava nije isti kao onaj koji se ranije isporučivao - razlika je u tome što je novi reflektor sjajan i usmerenijeg oblika u odnosu na prethodnika. U tome leži razlog zašto je na testu izmereni vodeći broj veći nego kod VC300 blic glava. Kada koristimo stari reflektor vodeći broj iznosi 40 što je i dalje više nego 32 koliko je izmereno kod prethodnika,a razlog tome je što nova serija ima zaista jači bljesak nego prethodna.


 • deklarisana temperatura svetla je 5600K sa dozvoljenim odstupanjima od +/- 200K; Visico blic glave su uvek na testu pokazivale odlične rezultate po ovom pitanju pa je takav slučaj i ovog puta;
 • temperatura svetla pri različitim snagama blic glave:
 • konstantnost temperature svetla na 10 jednakih ekspozicija u razmacima od 5sec i pri konstantnoj snazi blic od glave od 1/4; rezultat je odličan:
 • variranje snage na 10 ekspozicija pri jednakoj snazi se može zanemariti i u skladu je sa specifikacijama proizvođača od +/- 0.02 EV.

Pošto smo primetili da određeni broj kupaca nije najsigurniji u to šta predstavlja brzina sinhronizacije a šta brzina bljeska (vreme trajanja bljeska) pre testiranja pokušaćemo to da objasnimo na jednostavan način:

Sinhronizacija se odnosi na vreme potrebno da pobudimo blic glavu i da ekspozicija bude takva da na slici nemamo crni trag od zatvarača. Zavisi od načina na koji okidamo blic glave - uz pomoć sync kabla, uz pomoć blica ili radio trigera. Takođe treba imati na umu ako koristimo radio trigere da ne rade svi modeli okidača jednako brzo. Takođe moguća je i situacija u kojoj imamo jedan risiver i postavimo ga u jednu blic glavu, a u postavci svetla imamo jos jednu ili više blic glava. U tom slučaju sve glave u kojima nemamo risiver reaguju na bljesak sa glave koja ga poseduje i tu dolazi do dodatnog kasnjenja koje povećava vreme sinhronizacije.

Vreme trajanja bljeskabljeska se odnosi na vreme koliko traje bljesak blic glave od momenta pobude do kraja bljeska i igra bitnu ulogu kod zamrzavanja pokretnih elemenata u kadru, gde je bitno da vreme trajanja bljeska (tokom kojeg je element osvetljen) bude što kraće.

Maksimalna sinhronizacija jedne blic glave serije VCLR iznosi 1/200s pri okidanju sync kablom, eksternim blicem u M modu ili kvalitetnim radio okidačima tipa Phottix Stratto.

U nastavku ćemo prikazati test sinhronizacije pri fotografisanju sa dve blic glave.

Scena je jednostavan portret na jednoličnoj pozadini, sa postavkom od dva svetla (blic glave) gde ćemo videti kako sinhronizaija utiče na pojavu traga zavesice na pozadini. Za test smo koristili Phottix Stratto radio okidače, zatim Visico VS-604AC radio trigere i na kraju jedan od najpopularniji metoda okidanja blic glava uz pomoć blica u manuelnom modu.

Kao što možemo da vidimo iz primera u nastavku Phottix Stratto okidači zaista rade odlično čak nema razlike u postavci sa jednim ili dva risivera. Razlog za takve postavke leži u sledećem: ako u postavci svetla imamo dve blic glave a samo u jednoj risiver radio okidača, onda druga glava čeka bljesak prve i reaguje na njega. Tu dolazi do dodatnog kašnjenja što skraćuje vreme sinhronizacije. Kao što možemo da vidimo Phottix Stratto veoma brzo radi i razlike u dve takve postavke je neprimetna.

Visico VS-604VC radio okidač je osnovni model po pristupačnoj ceni i od njega ne treba očekivati prevelike rezultate. Najčešće korisnici koriste dve blic glave uparene sa jednim risiverom i onda dolazi do značajnog smanjenje brzine sinhronizacije koja iznosi 1/100s.

Okidanje sa blicem u manuelnom modu daje najbolji rezultat što je u potpunosti očekivano jer obe glave uz pomoć foto ćelija reaguju istovremeno na bljesak sa blica. Napominjemo da zatamnjenje koje su kod korištenja Phottix Stratto okidača javlja pri ekspoziciji od 1/200s može lako da se ukloni pri razvijanju RAW fajla u Photoshop ACR plugin-u ili Lightroomu uz pomoć Gradient alatke.

 • najveća novost kod serije VCLR je mogućnost daljinske kontrole snage blic glave,kako glavne lampe tako i pilot lampe; to se postiže zahvaljujući Visico daljinskom upravljaču LR-200:
 • daljinski upravljač pre početka korišćenja moramo sinhronizovati sa blic glavama; postoji mogućnost izbora 7 kanala, odnosno grupa na kojima će raditi blic glave s tim što one koje se nalaze u okviru iste grupe moraju okidati istom snagom
 • uputstvo za sinhronizaciju daljinskom upravljača sa blic glavama je sledeće:
 • upaliti daljinski i izabrati kanal na daljinskom pritiskom na jedan od brojeva (određuje kanal)
 • na ugašenoj glavi pritisnuti i držati test dugme i upaliti glavu tako da se na displeju pojave crtice umesto brojeva
 • pritisnuti jednu od strelica gore/dole za podešavanje snage na daljinskom tako da se promeni vrednosti i da se sa blic glave cuje zvučni signal
 • Sačekati da na displeju blic glave crtice postanu brojevi
 • sa daljinskim upravljačem možemo podešavati snagu glavne lampe,snagu modeling lampe kao i modove foto ćelije na isti način kako je to objašnjeno ranije u testu vezano za taste "slave" na kontrolnom panelu blic glave.
 • daljinac radi na frekvenciji 2.4 GHz i može kontrolisati blic glave do udaljenosti od 30m na otvorenom prostoru; koristi dve AAA baterije.

Zaključak:

Nova VCLR serija Visico blic glava je svakako korak napred. Zadržana je ista kvalitetna izrada i pouzdanost u radu, koja se pre svega odnosi na fantastične karakteristike svetla. Snaga bljeska je veća u odnosu na ekvivalentne VC300 blic glave. Najveća novost je svakako mogućnost daljinskog kontrolisanja blic glava što je stvar koja itekako znači u praktičnom radu i mnogi studijski fotografi već duže vremena žele tu mogućnost.

Pohvaljujemo:

 • mogućnost daljinske kontrole snage
 • kvalitet izrade
 • temperatura i snaga svetla su veoma konstatni,fantastičan rezultat
 • brzo punjenje
 • displej za očitavanje snaga blic lampe i modeling lampe
 • "pametni mod" foto ćelije u kojem registruje eventualni predbljesak i blic glava ne reaguje na njega
 • zaštita od pregrevanja

Zameramo:

 • za vreme testa nismo uočili značajnije mane osim što ručica za fiksiranje nagiba blic glave zapinje pri okretanju od blic glavu,ali na to se svakako korisnik može navići

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović

(autor se zahvaljuje kolegi Djuri Topalovu na pomoći pri merenju karakteristika svetla)