Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico VC 400 HLR Soft Box/Kišobran KIT

Najnovije studijske blic glave poznatog proizvođača Visico. Za razliku od prethodnih serija ova ima kraće vreme trajanja bljeska i to je praktično jedina novost. Na testu je komplet sa soft box-om 60x90 cm i belim kišobranom prečnika 90cm. Kao i kod prethodne VCLR serije moguće je kontrolisati do 7 grupa VCLR blic glava uz pomoć Visico daljinskog upravljača.

Sadržaj kompleta:

 • dve blic glave snage 400Ws
 • 2 stativa LS-8008K
 • 1 reflektor - šolja
 • 2 kabla za napajanje
 • 2 sync kabla
 • soft box-a dimenzija 60 x 90 cm
 • 2 pilot lampe
 • beli kišobran prečnika 90 cm


Konstrukcija i kvalitet izrade:

Kao i sve ostale Visico serija i ova u kompletu nudi kvalitetnu crnu torbu sa ručkom za vučenje:

Sa bočne strane se nalazi otvor za izvlačenje stativa, dakle nije potrebno izvaditi sav sadržaj torbe da bismo došli do stativa koji su na dnu:Dizajn, kvalitet izrade i materijala su na nivou serije VCLR, dakle precizno i kvalitetno:U kompletu dobijamo pilot lampu snage 150W i jedan refkletor - popularnu šolju:

Blic glave montiramo na stativ na klasičan način:Na nosaču se nalazi šina za kišobran:Jedina zamerka pri izradi može se uputiti na ručku za fiksiranje nagiba blic glave koja pri okretanju zapinje za telo blic glave, što je bio slučaj i kod prethodnih Visico serija:Sa zadnje strane blic glave se nalazi kontrolni displej na kojem se nalaze sve potrebne komande - dugme za uključivanje,potenciometar za podešavanje snage kako glavne lampe tako i pilot lampe, priključak kabla za napajanje, pc sync priključak:

Kontrolni displej svetli u plavoj boji i omogućava lako nameštanje svih potrebnih parametara:Na displeju sa zadnje strane očitavamo trenutnu vrednost snage blic glave koju podešavamo ili uz pomoć potenciometra ili uz pomoć dva tastera sa strelicama; modeling lampu uključujemo tako što pritisnemo potencimetar koji se istovremeno ponaša i kao taster i njenu snagu možemo da postavljamo uz pomoć potenciomentra zajedno sa snagom glavne lampe pri čemu su njihove snage jednake; ako potenciometar pritisnemo još jednom onda možemo snagu modeling lampe podešavati nezavisno od snage blic lampe uz pomoć tastera sa strelicama pri čemu njenu snagu vidimo na displeju nekoliko sekundi a onda se ponovo prikazuje snaga blic lampe;

Na kontrolnom panelu su i taster za uključivanje/isključivanje beep-a koji nam signalizira spremnost blic glave za okidanje i test dugme.

Taster "slave" služi za određivanje načina reagovanja foto ćelije, naime ako je na displeju uključen mod 1 foto ćelija će reagovati na prvi bljesak koji je pobudi blic glave će okinuti prerano u odnosu na ekspoziciju u slučaju ako je taj bljesak bio predbljesak sa komander blica; dakle ako blic kojim komandujemo nema M mod u kojem nema predbljeska možemo u takvom slučaju pritiskom tastera slave uključiti tzv. "pametni mod" fotoćelije (mod 2) koja onda "nauči" da u sistemu komande ima predbljesak i ne reaguje na njega već na glavni bljesak dok ako eventualno imamo dva moguća predbljeska postavimo foto ćeliju u mod 3; fotoćeliju takođe možemo isključiti.

Stativi koji dolaze u kompletu su odličnog kvaliteta potpomognuti vazdušnim amortizerom da pri spuštanju dok je montirana blic glava ne dođe do naglog pada. Maksimalna visina je 242.5cm. Ipak treba napomenuti da nisu dovoljne čvrstine za u potpunosti stabilno nošenje znatno većih softbox-ova od onih koji idu u paketu. Minimalna visina stativaje 73cm, težina 1,59 kg,a deklarisano maksimalno opterećenje 3kg.Soft box koji dobijamo u kompletu je dimenzija 60x90cm:Kišobran iz kompleta je beli shoot-thru model prečnika 90cm:

Tehničke karakteristike blic glava:

 • Izlazna snaga: 400Ws
 • Vodeći broj blic glave: 70 (za osetljivost iso100,na udaljenosti 2m)
 • Halogena modeling lampa: 150W
 • Vreme punjenja: 0.8~2.3s
 • Vreme trajanja bljeska: do 1/2500s
 • Radni napon: 110V~220V
 • Temperatura svetla: 5600K +/- 200K
 • Preciznost bljeska: +/- 0.01EV
 • Dimenzije: 30x13x13 cm
 • Težina: 2.5 kg

Kao i sve ostale blic glave i ove možemo okidati na nekoliko načina:

Uz pomoć komander blcia na fotoaparatu i foto ćelije na blic glavi:Zatim uz pomoć radio trigera:Uz pomoć sync kabla:ili uz pomoć test dugmeta na kontrolnom panelu blic glave.

Snagu podešavamo uz pomoć tastera sa strelicama i možemo je podešavati između vrednosti 1.0 i 6.0 u koracima od 0.1, razlika između celobrojnih vrednosti je tačno jedna blenda:

snaga na displeju ekvivalent
   
6.0 1/1
5.0 1/2
4.0 1/4
3.0 1/8
2.0 1/16
1.0 1/32


Isti odnos važi i za podešavanje snage modeling lampe.

Sve blic glave iz VC serije imaju ugrađene tihe ventilatore za hlađenje kao i samopražnjenje tako da nakon smanjenja snage nije potrebno ručno pražnjenje pritiskom test dugmeta, već blic glava sama isprazni kondenzatore i odmah je spremna za novo okidanje manjom snagom od prethodne. Za proveru karakteristika svetla kao i uvek korsitimo 18% sivi karton i svetlomer Seconic L-358.

Po pitanju temperature svetla Visico nas je navikao na odlične rezultate, takav je slučaj i ovaj put. U sledećem grafikonu je prikazana promena temperature svetla u odnosu na postavljenu snagu blic glave:


Na 10 snimaka pri snazi blic glave od 1/4 temperatura svetla je potpuno jednaka:


Dakle potvrđena je konzistetnost rezultata Visico blic glava i kod nove serije.

Pošto smo primetili da određeni broj kupaca nije najsigurniji u to šta predstavlja brzina sinhronizacije a šta brzina bljeska (vreme trajanja bljeska) pre testiranja pokušaćemo to da objasnimo na jednostavan način:

Sinhronizacijase odnosi na vreme potrebno da pobudimo blic glavu i da ekspozicija bude takva da na slici nemamo crni trag od zatvarača. Zavisi od načina na koji okidamo blic glave - uz pomoć sync kabla, uz pomoć blica ili radio trigera. Takođe treba imati na umu ako koristimo radio trigere da ne rade svi modeli okidača jednako brzo. Takođe moguća je i situacija u kojoj imamo jedan risiver i postavimo ga u jednu blic glavu, a u postavci svetla imamo jos jednu ili više blic glava. U tom slučaju sve glave u kojima nemamo risiver reaguju na bljesak sa glave koja ga poseduje i tu dolazi do dodatnog kasnjenja koje povećava vreme sinhronizacije.

Vreme trajanja bljeska se odnosi na vreme koliko traje bljesak blic glave od momenta pobude do kraja bljeska i igra bitnu ulogu kod zamrzavanja pokretnih elemenata u kadru, gde je bitno da vreme trajanja bljeska (tokom kojeg je element osvetljen) bude što kraće.

Sledi test sinhronizacije blic glave okidane uz pomoć sync kabla. Maksimalna sinhronizacija u ovom slučaju je 1/200s. Pri okidanju više blic glava pri kojoj je samo jedna spojena sync kablom ili se samo na jednoj nalazi risiver radio okidača dolazi do većeg kašnjenja pri okidanju i maksimalna sinhronizacija je manja. Sigurna brzina okidanja u tim varijantama je uglavnom 1/125s:

1/125s1/200s1/250s1/320sU nastavku ćemo prikazati test sinhronizacije pri fotografisanju sa dve blic glave.

Scena je jednostavan portret na jednoličnoj pozadini, sa postavkom od dva svetla (blic glave) gde ćemo videti kako sinhronizaija utiče na pojavu traga zavesice na pozadini. Za test smo koristili Phottix Stratto radio okidače, zatim Visico VS-604AC radio trigere i na kraju jedan od najpopularniji metoda okidanja blic glava uz pomoć blica u manuelnom modu.

Kao što možemo da vidimo iz primera u nastavku Phottix Stratto okidači zaista rade odlično čak nema razlike u postavci sa jednim ili dva risivera. Razlog za takve postavke leži u sledećem: ako u postavci svetla imamo dve blic glave a samo u jednoj risiver radio okidača, onda druga glava čeka bljesak prve i reaguje na njega. Tu dolazi do dodatnog kašnjenja što skraćuje vreme sinhronizacije. Kao što možemo da vidimo Phottix Stratto veoma brzo radi i razlike u dve takve postavke je neprimetna.

Visico VS-604VC radio okidač je osnovni model po pristupačnoj ceni i od njega ne treba očekivati prevelike rezultate. Najčešće korisnici koriste dve blic glave uparene sa jednim risiverom i onda dolazi do značajnog smanjenje brzine sinhronizacije koja iznosi 1/100s.

Okidanje sa blicem u manuelnom modu daje najbolji rezultat što je u potpunosti očekivano jer obe glave uz pomoć foto ćelija reaguju istovremeno na bljesak sa blica. Napominjemo da zatamnjenje koje su kod korištenja Phottix Stratto okidača javlja pri ekspoziciji od 1/200s može lako da se ukloni pri razvijanju RAW fajla u Photoshop ACR plugin-u ili Lightroomu uz pomoć Gradient alatke.Po pitanju vodećeg broja test uradili standardno sa šoljom koju dobijamo u kompletu na udaljenosti 1m, osetljivosti iso100 i dobili smo videći broj 57 što je veće nego kod glava snage 300Ws gde iznosi 51, pa shodno tome imamo predstavu koliko je jači bljesak na glavama snage 400Ws, dakle oko 8%.Prelazimo na najinteresantnije deo testa u kojem ćemo proveriti koliko je ova serija zaista "brža" od prethodnih. Vreme trajanja bljeska kod rethodnih serija je bilo specifikovano na 1/800s do 1/1250s dok kod VCHLR serije iznosi do 1/2500s. Ovo je svakako od značaja ako u kadru imamo subjekat koji se pomera jer. Za test smo koristili ventilator koji se okretao veoma sporo i pri istim podešavanjima 1/200s, iso100 i postavljenim snagama od 1/1 kod blic glave VS serije i VCHLR serije uporedili smo "razmazanost" lopatilca ventilatora na fotografijama. Cilj je bio da što je više moguće napravimo uporediv primer koji bi ilustrovao u kojoj je meri više moguće zamrznuti pokret sa novom serijom.

Fotografije svedene na kvadratni format, levo je fotgrafija načinjena sa blic glavom VS300 a desno sa VC400HLR:100% kropovi, gornji je od VS300 blic glave a donji od VC400LR:


Kao što možemo videti bljesak je svakako kraći na novoj seriji, a subjektivno možemo otprilike reći da je dva puta brži što bi i odgovaralo specifikacijama koje kažu da je najveća brzina 1/1250s kod VS i 1/2500s kod VCHLR serije.

Jedan praktičan primer gde bi ovo moglo biti korisno u praksi je ako model skoči na fotografiji. Najčešće dolazi do razmazanosti delova tela koji se najbrže pokreću a to su noge. Sledi jednsotavan primer gde je model na obe fotografije skočio približno jednakom brzinom:

VS serija:VCHLR serija:I bez prikazivanja kropova možemo uočiti da su noge na fotografiji sa VCHLR blic glavom više "zamrznute". Ipak slede i 100% kropovi da uočimo tačnu razliku:Najveća novost kod serije VCLR je mogućnost daljinske kontrole snage blic glave,kako glavne lampe tako i pilot lampe; To se postiže zahvaljujući Visico daljinskom upravljaču LR-200 koji se možemo posebno kupiti. Ista mogućnost postoji i kod VCHLR serije.

Daljinski upravljač pre početka korišćenja moramo sinhronizovati sa blic glavama; postoji mogućnost izbora 7 kanala,odnosno grupa na kojima će raditi blic glave s tim što one koje se nalaze u okviru iste grupe moraju okidati istom snagom.

Uputstvo za sinhronizaciju daljinskog upravljača sa blic glavama je sledeće:

1. upaliti daljinski i izabrati kanal na daljinskom pritiskom na jedan od brojeva (određuje kanal)
2.
na ugašenoj glavi pritisnuti i držati test dugme i upaliti glavu tako da se na displeju pojave crtice umesto brojeva
3.
pritisnuti jednu od strelica gore/dole za podešavanje snage na daljinskom tako da se promeni vrednosti i da se sa blic glave cuje zvučni signal
4. s
ačekati da na displeju blic glave crtice postanu brojevi

Sa daljinskim upravljačem možemo podešavati snagu glavne lampe,snagu modeling lampe kao i modove foto ćelije na isti način kako je to objašnjeno ranije u testu vezano za taste "slave" na kontrolnom panelu blic glave. Daljinac radi na frekvenciji 2.4 GHz i može kontrolisati blic glave do udaljenosti od 30m na otvorenom prostoru. Koristi dve AAA baterije.

Zaključak:

VCHLR serija blic glava predstavlja evoluciju prethodne serije i boljitak se ogleda u kraćem vremenu trajanja bljeska. To može biti korisno mnogim studijskim fotografima koje muči problem da ne mogu da zamrznu pokret u meri u kojoj bi želeli. Ipak treba napomenuti da ni ova serija nije svemoćna i da ne treba očekivati čuda. Međutim napredak je evidentan i bljesak svakako traje kraće u odnosu na sve prethodne Visico serije. Ostale karakteristike su na poznatom nivou - temperatura i konzistentnost svetla, kvalitet izrade i korištenih materijala. Dakle, praktično za manje od 100 evra dodatka u odnosu na VCLR300 kit dobijamo veću snagu i kraći bljesak što u svakom slučaju nije zanemarljivo i isplati se.

Tekst i primeri: Mladen Mitrinović