Poređenje proizvoda ( od 3 )

Velbon V4-unit (Boom Arm)

Velbon V4-unit je dodatni deo opreme za stative kojim se povećava njihova upotrebljivost. Njegovim korišćenjem povećamo dijapazon uglova pod kojim mozežmo postaviti fotoaparat, zatim omogućava nam da udaljimo fotoaparat od centralne ose stativa a takođe i da povećamo maksimalnu visinu na koju možemo postaviti fotoaparat na stativu.

V4-unit je jednostavne kontrukcije sa centralnim stubom podesive dužine, platformom za montiranje na stativ i platformom za foto/video glavu:


Dakle, V4-unit na stativ montiramo uz pomoć 1/4" ili 3/8" navoja.


Nagib nosača podešavamo koristeši ručku sa gumenim rukohvatom, odvrtanjem ručke suprotno kazaljci sata otpustamo nosač, promenimo nagib i zatim zavrnemo ručku u pravcu kazaljke sata:


Dužinu nosača podeašavamo kurblom koja se nalazi sa bočne strane i fiksiramo navojem sa suprotne strane:


Na V4-unit nosač možemo montirati bilo koju glavu sa 1/4" navojem:


Kao što smo već napomenuli glavna uloga ovog nosača je da omogući dodatni dijapazon položaja fotoaparata na stativu. Maksimalna dužina nosača je 54.4cm, dužina skupljenog iznosi 34cm, dok je težina 572g. Rotacija nosača je moguća za 360 stepeni.


Izrada nosača je kvalitetna, svi glavni delovi su od metala i V4-unit vrlo čvrsto drži izabrani položaj fotoaparata. Maksimalno opterećenje je određeno stativom na koji je nosač montiran i glavom koju koristimo. Ovaj deo dodatne opreme za stativ zaslužuje pohvale i predstavlja odličan dodatak za one fotografe koji u svom radu često koriste stativ.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović