Poređenje proizvoda ( od 3 )

Velbon Clamp kit HC-2528


Velbon stega pogodna za fiksiranje fotoaparata na prigodnu površinu. To može biti bilo sto u sobi ili neka klupa u parku i sl. Dakle u situacijama kada nismo u mogućnosti da sa sobom nosimo kompletan stativ Clamp kit HC-2528 nam može pomoći. Konktrukcijski je jednostavan, sastoji se od centralnog stuba sa navojem za glavu stativa, dela za stezanje stuba i stege za pričvršćivanje na određenu površinu.


Navoj prečnika 1/4" za foto/video glavu:


Centralni stub možemo i izvući iz steznog dela i umesto njega eventualno koristiti centralni stub (prečnika 25-28mm) od stativa zajedno sa glavom. To može biti korisno u situacijama ako posedujemo glavu koja ima navoj 3/8" i koju nije moguće postaviti na stub od stege, pa moramo da je koristimo zajedno sa stubom od stativa:


Primer korišćenja stege u praksi:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović