Poređenje proizvoda ( od 3 )

Vestcam Body Pod Flycam 5000 je komplet za stabilizaciju kamere prilikom snimanja iz pokreta. Kaiševima se pričvršćuje za telo, i daje znatno bolju stabilnost u odnosu na snimanje iz ruke ili sa ramena, a da je efekat zamora minimalan. Konstruisan je za kamere težine 2,5 - 3,0 Kg.

Komplet se sastoji od :

  • kaiševa,
  • čvrste šipke koji se kači na kaiševe,
  • Flycam 5000 - nosača kamere sa kontra tegovima, i
  • brzo zamenljive pločice za montažu kamere.

Kaiševi se koriste za pričvršćivanje stabilizatora na telo, prebacujući težinu kamere celog sistema na struk i ramena kamermana.

Čvrsta šipka - Body Pod je zlobom koji omogućava pokrete sistema, levo-desno, pričvršćena na kaiš oko struka, a u gornjem delu za kaiševe koji idu oko ramena snimatelja. Body Pod - čvrsta šipka na koju se kači Flycam 5000 se podešava po visini, prema visini i građi kamermana.

Flycam 5000 je sistem za nošenje i balansiranje kamere, koji omogućava fine poktete kamerom po vertikali i horizontali, a centralni ležaj omogućava rotiranje kamere oko vertikalne ose. Na ploču Flycam 5000 se montirabrzozamenljiva pločica na koju se fiksira kamera sa dva šrafa, čime se obezbeđuje čvrst spoj kamere sa Flycam 5000, ali i mogućnost da u deliću sekunde odvojimo kameru od nosača. Na donjem delu nosača Flycam 5000 nalazi se sistem za balansiranje kamere, koji se sastoji od četiri "čašice" u koju se postavljaju tegovi (dobijaju se u kompletu), čineći tako kontra teg. Čašice se podešavaju levo-desno i dodavanjem tegova vršimo balansiranje kamere. Fino balansiranje vršimo i na brzo promenljivoj pločici. Dodatnu kontra težinu obezbeđujemo tako što se centralna šipka nosača Flycam 5000 može produžiti sistemom teleskopa.

 
https://www.youtube.com/watch?v=FX8hEBgzELc

Video gallery