Poređenje proizvoda ( od 3 )

Tokina 100mm f/2.8 AT-X AF Pro D Macro

Tokina 100mm 2.8 Macro je makro objektiv iz ponudi Tokine namenjen pre fotoaparatima kako sa Full-Frame tako i sa APS-C senzorom. Proizvodi se u verzijama sa dva bajoneta - za Canon i za Nikon sistem. Mi smo testirali verziju objektiva za Canon sistem. Specifikacije objektiva su sledeće:

  • Žižna daljina: 100mm
  • Raspon otvora blende: F2.8-F32
  • Kontrukcija (elemenata/grupa): 9/8
  • Vidni ugao: 24 stepeni
  • Prečnik filtra: 55mm
  • Broj listića blende: 9
  • Maksimalno uvećanje: 1:1
  • Minimalna fokusna distanca: 30cm
  • Dimenzije: 7.37 x 9.50 cm
  • Težina: 540kg

Kao najbitnije karakteristike objektiva treba izdvojiti to da omogućava uvećanje od 1:1 kao i pristojnu radnu distancu od 30cm koja olakšava korišćenje blica pri makro fotografisanju. Što se tiče kontrukcije objektiva ona je standardna za Tokinu - kvalitetan polikabronat, vrlo precizna i kvalitetna izrada koja osigurava dugo trajanje objektiva pri različitim načinima upotrebe.

U kompletu uz objektiv dobijamo oba poklopca i zonericu (bajonet tip montaže):

Bajonet objektiva je naravno metalni:

Same dimenzije objektiva ga čine prilično kompaktnim:

Sa bočne strane imamo limiter fokusa koji omogućava da raspon fokusiranja ograničimo ili na 0.3 - 0.37m za situacije kada fotografišemo u makro području (čime eliminišemo mogućnost da objektiv pređe čitav fokus raspon pri pokušaju da fokusira i samim time ubrzavamo fokusiranje) ili na 0.37m do beskonačno što je korisno pri fotografisanju portreta ili korišćenju objektiva u ne-makro području opet iz istog razloga - brže fokusiranje.

Prelaz iz autofokusa u ručni fokus vrši se na standardan način za sve tokina objektive - povlačenjem prstena za manual fokus prema aparatu:

Pri fokusiranju dolazi do izvlačenja tubusa:


Optičke karakteristike:Sada ćemo da proverimo kako se objektiv ponaša u praksi. Od makro objektiva se generalno očekuju vrhunske optičke karakteristike i Tokina u tom pogleda nije izuzetak. Kao što ćemo videti na primerima oštrina, kontrast i rezolucija su izvrsni a hromatske aberacije minimalne. Test smo radili sa fotoaparatom Canon EOS 5d mk2.

Prvo ćemo proveriti oštrini objektiva pri fokusiranju "na blizu". Standardan motiv za ovakav test je zid koji ima dosta sitnig detalja i najbolje ilustruje rezoluciju objektiva. Fokusna distanca iznosi 1m.

100% kropovi iz centra kadra (kliknuti na sliku za 100% uvećanje):

(RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja)

100% kropovi iz ugla kadra (kliknuti na sliku za 100% uvećanje):

(RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja)

Kao što možemo videti oštrina je odlična već na f/2.8 kako u centru kadra tako i u uglovima i zadržava se na visokom nivuo sve do f/16, posle čega postaje primetna difrakcija i opadanje rezolucije što je sasvim normalna pojava na digitalnim fotoaparatima.

Sledeći test kadar je na daljoj udaljenosti ali fokus je i dalje pre oznake za beskonačno:

100% kropovi iz centra kadra (kliknuti na sliku za 100% uvećanje):

(RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja)

Treći test kadar je na fokusnoj udaljenosti koja na skali fokusne distance odgovora podeoku za beskonačno:

100% kropovi iz centra kadra (kliknuti na sliku za 100% uvećanje):

(RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja)

100% kropovi sa ivice kadra (kliknuti na sliku za 100% uvećanje):

(RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja)

Što se tiče oštrine objektive vidimo na praktično na bilo kojoj fokusnoj udaljenosti objektiv pokazuje ujednačene i odlične rezultate. Tako vidimo i da su hromatske aberacije praktično nevidljive u centru kadra, dok su pri ivicama kadra zanemarljivo male.

Sada ćemo proveriti kako se objektiv ponaša u situaciji kada u kadru ima tačkaste izvore svetla veoma kontrastne.

kadar

Prvi primer predstavlja fotografiju pri blendi f/2.8, a kropovi su iz centra i sa ivice kadra. Možemo uočiti da su u ovakvoj situaciji hromatske aberacije izraženije pri skroz otvorenoj blendi što je bilo za očekivati. Primeri su fotografisani u RAW formatu koji je razvijen u Photoshop ACR konverteru sa standardnim podešavanjim, dakle bez ikakvog uklanjanja aberacija.

Zatvaranjem blende situacija se popravlja, i pri blendi od f/8 isti kropovi izgledaju ovako:

Što se tiče vinjetiranja ono je neznatno izraženo na blendi f/2.8 dok pritvaranjem blende nestaje i ekspozicija je ujednačena po čitavom kadru. Slede primeri na blendama f/2.8, f/4, f/5.6 i f/8.

Makro objektiv žižne daljina od 100mm je veoma koristan kao portretni objektiv kako u studiju tako i na otvorenom terenu. Sledi nekoliko primera koji ilustruju ovu primenu:

studijski snimak, iso160, f/4, RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja

100% krop

Zahvaljujući uvećanju koje nam omogućava makro objektiv možemo fotografisati i veoma krupne portrete kao i delove lica bez potrebe da nakradno kropujemo fotografiju:

iso320, f/8, RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja

100% krop

Zahvaljući žižnoj daljini objetiva i maksimalnom otvoru blende od f/2.8 pri fotografisanju na otvorenom lako možemo zamutiti pozadinu i ostvariti efektne portrete:

iso100, f/2.8, RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja

100% krop

iso200, f/2.8, RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja

iso200, f/3.5, RAW format, Adobe ACR konverzija, default podešavanja

100% krop

Na kraju testu možemo samo još jednom pohvaliti objektiv po pitanju optičkih karakteristike i kvaliteta izrade. Što se tiče mana možemo reći da su to neznatno jače hromatske aberacije pri blendi f/2.8 i to što se tubus objektiva izvlači pri fokusiranju ali kada uzmemo u obzir cenu objektiva onda je jasno da ti nedostaci ne kvare veoma pozitivan utisak o Tokini 100mm f/2.8 Macro.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović