Poređenje proizvoda ( od 3 )

Phottix makro prstenovi,verzija za Nikon sistem bez AF-a i kontakata

Produžne cevčice ili makro prstenovi koji nam omogućavaju da promenom udaljenosti objektiva od senzora dobijemo makro sposobnosti od praktično bilo kojeg objektiva. Radna distanca,tj. minimalna fokusna udaljenost se smanjuje,a shodno tome nije moguće fokusirati na beskonačno. Polje mogućeg fokusa je sa makro prstenovi smanjeno i praktično ograničeno na makro područje.

Osnovna Phottix verzija ne nudi mogućnost autofokusa kao ni podešavanje blende sa fotoaparata. Zbog toga moramo koristi objektive koji na sebi imaju prsten za blendu. Na testu smo koristili objektiv Nikkor 50/1.8 na full-frame fotoaparatu Nikon D700 da bismo uočili razliku u uvećanju koje dobijamo zahvaljujući makro prstenovima.

U kompletu dobijamo tri prstena 9,16 i 30mm i dva prstena sa navojima za montiranje na bajonet fotoaparata i montiranje objektiva na prstenove:

Prstenove možemo koristiti ili pojedinačno ili u kombinacijama čime postižemo veće uvećanje.

Bajoneti:

Blendu dakle moramo postavljati ručno uz pomoć prstena na objektivu i pri tome uzeti u obzir da dolazi do postepenog zamračenja tražila kada blendu zatvaramo.


Sledi nekoliko primera uz pomoć kojih ćemo ilustrovati uvećanje koje dobijamo. Prvo sledi fotografija sa objektivom Nikkor 50/1.8 na najmanjoj fokusnoj udaljenosti od 45cm bez makro prstenova pri čemu imamo uvećanje od 1:6,6 a za tim fotografije sa pojedinačnim prstenovima i sa sva tri prstena zajedno. Najveće uvećanje koje možemo da ostvarimo sa sva tri makro prstena i objektivom 50/1.8 je približno 1,5 : 1.


Uvećanje sa makro prstenom 9mm:


Makro prsten 16mm:


Makro prsten 30mm:


Sva tri makro prstena zajedno:


Kao što možemo da vidimo i sa objektivom koji nema naročite makro sposobnosti možemo lako da dobijemo makro mogućnosti. Autofokus nije neophodan element pri korišćenju makro prstenova jer je radna distanca jako mala - do 10cm, dubinska oštrina je takođe mala i u tražilu se lako vidi šta je oštro na fotografiji pa shodno tome pomeranjem aparata napred nazad ili ručnim fokusiranjem ako fotoaparat držimo na stativu se lako izoštrava.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović