Poređenje proizvoda ( od 3 )

Phottix makro prstenovi,verzija za Canon sistem sa autofokusom


Kvalitetni makro prstenovi za Canon sistem. Izrađeni od metala sa kontaktima i autofokusom. Zahvaljujući udaljivanju objektiva od senzora ostvarujemo izoštravanje na manjoj udaljenosti od objekta fotografisanja i veće uvećanje.U kompletu dobijamo tri prstena 13,21 i 31mm:


Prstenove možemo koristiti ili pojedinačno ili u kombinacijama. U skladu sa time svaki prsten sa obe strane ima bajonet,za montiranje na telo fotoaparata i montiranje objektiva:


U kompletu dobijamo i poklopce za prstenove:


Zahvaljujući kontaktima,otvor blende kontrolišemo sa fotoaparata jednako kao i kada koristimo objektiv bez makro prstenova,dok autofokus ne igra preveliku ulogu pri fotografisanju na malim radnim distancama jer je dubinska oštrina mala,u tražilu se jasno vidi polje oštrine i vrlo lako je izoštriti pomeranjem aparata napred-nazad ili prstenom za manuelno fokusiranje:


Ponašanje u praksi:

Kao što smo spomenuli makro prstenove možemo koristiti u proizvoljnim kombinacijama. Sledi tabela u kojoj ćemo videti sve parametre za 50mm objektiv pri fokusu postavljenom na beskonačno i na 0,5 m i pri korišćenju Full Frame fotoaparata. Parametri generalno važe za sve 50mm objektive,ali u zavisnosti od modela mogu neznatno varirati. U uputstvu za makro prstenove nalaze se formule uz pomoć kojih možemo izračunati uvećanje,faktor ekspozicije i polje pokrivenosti za bilo koji objektiv.

Pri korišćenju makro prstenova dolazi do neizbežnog gubitka svetla a sistem merenja kod svih TTL fotoaparata kompenzuje gubitak i izračunava pravilnu ekspoziciju.


Slede konkretni primeri na kojima ćemo videti kako se u praksi menja uvećanje. Korišten je fotoaparat Canon 400D i objektiv Canon 50/1.8 sa maksimalnim uvećanjem od 0.15x pri minimalnoj fokusnoj distanci od 45cm. Pošto fotoaparat koji smo koristili ima senzor 1.6 puta manji od FF senzora dobijamo veću dobinsku oštrinu pri istoj blendi a takođe potrebno nam je manje uvećanje da bismo popunili kadar:

Fotografija bez makro prstenova:


13mm prsten:


21mm prsten:


31mm prsten:


13+21+31mm:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović