Poređenje proizvoda ( od 3 )

Kenko extension tube set DG


Dodatak koji nam omogućava da praktično od svakog objektiva napravimo objektiv sa uvećanjem svojstvenim makro objektivima ili da od samih makro objektiva dobijemo jos veće uvećanje. Tzv. produžne cevčice ili makro prstenovi se montiraju između fotoaparata i objektiva. Kenko nam nudi komplet sa tri makro prstena različite dužine koji podržavaju autofokus. U makro prstenovima nema sočiva tako da brige oko eventualnog kvaliteta sočiva nema,veće uvećanje se dobija promenom udaljenosti zadnjeg stakla objektiva od senzora fotoaparata i time omogućavanjem objektivu da fokusira na manjoj udaljenosti.


U kompletu dobijamo 3 prstena - 12mm,20mm,36mm koje možemo koristiti ili posebno ili kombinovano:


Kontakti se nalaze i sa prednje i sa zadnje strane svakog prstena:


AF je dakle podržan,međutim zbog jako velikog uvećanja koje se dobija preporučujemo ručno izoštravanje. Pri korišćenju makro prstenova dolazi do neizbežnog gubitka svetla a sistem merenja kod svih TTL fotoaparata kompenzuje gubitak i izračunava pravilnu ekspoziciju. Sledi tabela u kojoj ćemo videti sve parametre za 50mm objektiv pri fokusu postavljenom na beskonačno i na 0,5 m. Parametri generalno važe za sve 50mm objektive,ali u zavisnosti od modela mogu neznatno varirati. Kenko u uputstvu za makro prstenove daje i formule uz pomoć kojih možemo izračunati uvećanje,faktor ekspozicije i polje pokrivenosti za bilo koji objektiv.


Slede dva primera uvećanja sa Canonom 5D i objektivom EF 50/1.4 USM,da se stekne uvid to koliko makro prstenovi povećavaju makro sposobnosti običnih objektiva:

fotografija bez makro prstenova,fokus na oko 50cm:


20mm + 12mm makro prsten:


36mm + 20mm + 12mm makro prstenovi:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović