Poređenje proizvoda ( od 3 )

VISICO VC-6004F

Studijska rasvetna glava sa kontinualnim svetlom zahvaljujući kojem možemo pre nego što eksponiramo fotografiju da vidimo kako pada svetlo i kakve se senke javljaju pre nego što eksponiramo fotografiju. U kompletu dobijamo četiri spiralne lampe i jedan beauty dish reflektor sa difuzerom. • rasvetna glava se dobija u beloj kutiji sa ručkom za nošenje:


 • u kompletu dobijamo rasvetnu glavu,nosač sijalica sa četiri grla,kabl za napajanje i četiri spiralne fluoroscentne sijalice snage

po 28W:

 • rasvetnu glavu montiramo na stativ uz pomoć zglobnog nosača...


... stegnemo navoj: • uz pomoć ručice fiksiramo nagib:
 • osigurač bajoneta se nalazi sa gornje strane sa zaštitom koju skinemo i pomerimo ga unazad kada želimo da skinemo neki montiran modifikator svetla ili zaštitni poklopac:


 • sa prednje strane imamo sijalično grlo...
... u koje zavrnemo nosač sijalica: • u kompletu dobijamo četiri spiralne fluoroscente sijalice snage po 28W koje zavrnemo u grla na nosaču:
 • ako želimo da montiramo i reflektor onda nosač sijalica montiramo nakon što na rasvetnu glavu postavimo reflektor:
 • sa zadnje strane rasvetne glave imamo prekidač za uključivanje i jack kabla za napajanje:
 • karakteristike svetla koje daje rasvetna glava Visico VC-6004F u kombinaciji sa četiri sijalice snage po 28W smo izmerili uz pomoć svetlomera,pri čemu rezultat govori da pri na osetljivosti iso100 i ekspoziciji 1/30s EV (exposure value) iznosi 8.2...


...što prema tabeli koja sledi ukazuje da nam treba blenda malo manja od f/2.8 za pravilnu ekspoziciju:

(m u tabeli označava minute)

EV

                                                             f-number

1.0

1.4

2.0

2.8

4.0

5.6

8.0

11

16

22

32

45

64

−6

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128m

256m

512m

1024m

 2048m

4096 m

−5

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128m

256m

512 m

 1024m

2048 m

−4

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128m

256 m

512 m

1024 m

−3

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128 m

256 m

512 m

−2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128 m

256 m

−1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

128 m

0

1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

64 m

1

1/2

1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

32 m

2

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

16 m

3

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

8 m

4

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

60

2 m

4 m

5

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

60

2 m

6

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

60

7

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

30

8

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

15

9

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

8

10

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

4

11

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

2

12

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

1

13

1/8000

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

1/2

14

 

1/8000

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

1/4

15

   

1/8000

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

1/8

16

     

1/8000

1/4000

1/2000

1/1000

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

1/15

 • dok pri blendi tačno 2.8 ekspozicija bi iznosila 1/40s:
 • iz toga zaključujemo da snaga koju daju od četiri sijalice od po 28W koje stižu u paketu nije dovoljna za fotografisanje iz ruke na najnižim iso vrednostima objektivom od recimo 50mm jer bi dolazilo do strešenja slike,pa u tom slučaju morali bismo koristiti stativ pod uslovom da je objekat fotografisanja statičan. Ako model nije statičan moramo skratiti ekspoziciju i shodno tome povećati osetljivost senzora ako želimo da zadržimo blendu od recimo f/2.8 što za sobom povlači pojavu šuma na fotografijama. Idealna varijanta bi bila korištenje jačih sijalica što je moguće jer nosač sijalica sa četiri grla može da podnese ukupnu snagu od 250W.
 • sledi primer sa ovim kompletom,dakle četiri lampe snage po 28W i reflektor tj. beauty dish:
 • setup:
 • kao što vidimo svetlo koje daje reflektor je usmereno i idelano za fotografisanje portreta,dok su senke mekane.

Visico fluoroscentna rasveta je idealan "studijski alat" za fotografe koji žele kontinualno svetlo. Spiralne lampe daju mekano svetlo i blage senke,dok sa reflektorom uz koji dobijamo i difuzer možemo svetlo usmeriti. Posebnu primenu kontinualno svetlo ima pri fotografisanju predmeta u light box-u jer možemo videti kako padaju senke i gde se javljaju refleksije i samim time ih lakše kontrolisati i eliminisati a takođe snaga sijalica tu ne igra veliku ulogu jer su objekti fotografisanja statični i možemo koristiti dužu ekspoziciju.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović