Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico Infra Red filter 720nm


IR fotografija je specifičan vid fotografije koji se bazira na infracrvenom delu svetlosnog spektra. Deo talasnih dužina koji se koristi varira izmedju 700nm i 900nm. Senzori digitalnih fotoaparata su osetljivi na IR deo spektra, pa se zbog toga ispred njih nalazi fitler koji blokira svetlsone talase iz IR dela spektra. Da bi smo fotografisali koristeći IR deo spektra moramo koristiti specijalne filtere. U nastavku ćemo predstaviti efekat koji se dobija korišćenjem Visico IR filtra oznake IR720, koji blokira vidljivi deo spektra a propsuta IR svetlosne talase veće od 720nm.

Uz filter dobijamo i kutijicu:


Pri korišćenju IR filtera moramo voditi računa o sledećim stvarima:

  • IR filteri su "tamni" slično kao i ND filteri i zahtevaju dužu ekspozociju nego pri standardnom fotografisanju, to sa sobom povlači obavezno korišćenje stativa i odloženog okidanja
  • autofokus ne radi pri korišćenju IR filtera, pa moramo fokusirati pre montiranja filtera
  • tražilo je zatamnjeno skoro potpuno tako da i kadriranje moramo izvršiti pre montiranja filtra

Slede primeri:

fotografija bez filtra:

iso200, 1/1000s, F/5.6


fotografija sa IR filtrom:

iso200, 1/5 sec, F/5.6


fotografija procesirana u Photoshopu uz pomoć alatke Channel Mixer:


Kao što vidimo fotografija sa IR filtrom je zahtevala oko 7 blendi dužu ekspoziciju, a efekat koji se dobija sam po sebi nije previše interesantan jer praktično vidimo da je došlo do prevelike saturaicje crvenog kanala na fotografiji. Međutim IR fotografije zahtevaju dodatno procesiranje u Photoshopu da bi se dobili interesantniji efekti. To ćemo videti na sledećem primeru.

Sledi još jedan primer.

fotografija bez filtra:


fotografija sa IR720 filtrom bez obrade:


procesirana fotografija:


Za izraženije kontraste i raspon boja na slici moramo koristiti IR filtere koji propuštaju deo spektra od 850nm ili više. Dakle kao što vidimo pri korišćenju IR720 filtra dobijamo "lažne boje" i možemo postići specifične efekte koristeći alatke za podešavanje boja u Photoshopu - Color balance, Hue/Saturation, Channel Mixer, Selective Color.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović