Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico Infra Red filter 850nm


IR fotografija je specifičan vid fotografije koji se bazira na infracrvenom delu svetlosnog spektra. Deo talasnih dužina koji se koristi varira izmedju 700nm i 900nm. Senzori digitalnih fotoaparata su osetljivi na IR deo spektra, pa se zbog toga ispred njih nalazi fitler koji blokira svetlsone talase iz IR dela spektra. Da bi smo fotografisali koristeći IR deo spektra moramo koristiti specijalne filtere. U nastavku ćemo predstaviti efekat koji se dobija korišćenjem Visico IR filtra oznake IR850, koji blokira vidljivi deo spektra a propsuta IR svetlosne talase veće od 850nm.

Uz filter dobijamo i kutijicu:


Pri korišćenju IR filtera moramo voditi računa o sledećim stvarima:

  • IR filteri su "tamni" slično kao i ND filteri i zahtevaju dužu ekspozociju nego pri standardnom fotografisanju, to sa sobom povlači obavezno korišćenje stativa i odloženog okidanja
  • autofokus ne radi pri korišćenju IR filtera, pa moramo fokusirati pre montiranja filtera
  • fokusna distanca sa IR850 filtrom nije ista kao pri fokusiranju bez filtra; neki objektivi imaju crvenu oznaku na skali udaljenosti koja označava fokusnu tačku pri korišćenju IR filtra; ako na objektivu nemamo tu oznaku onda pre korišćenja filtra treba uraditi test da se odredi fokusna distanca tako da fotografije budu oštre. Obično je potrebno fokusirati nešto bliže nego u slučaju kada ne koristimo filter.
  • tražilo je zatamnjeno skoro potpuno tako da i kadriranje moramo izvršiti pre montiranja filtra

Slede primeri:

fotografija bez filtra:

iso200, 1/2000s, F/5


fotografija sa IR filtrom:

iso200, 30sec, F/5


Kao što vidimo fotografija sa IR filtrom je zahtevala čak 16 blendi dužu ekspoziciju, a efekat koji se dobija sam po sebi je interesantniji nego kod slabijeg IR filtra IR720. Nakon procesiranja u Photoshopu jedan od mogućih rezultata videćemo na sledećim primerima. Koristili smo kombinaciju alatki Channel Mixer i Selective color:

fotografija bez filtra:


fotografija sa IR850 filtrom bez procesiranja:


procesirana fotografija:


fotografija bez filtra:


fotografija sa IR filtrom:


fotografija procesirana u Photoshopu uz pomoć alatki Channel Mixer, Selective colors kao i B/W konverzija:


Uočavamo konrastnije fotografije i izraženiji efekat nego pri korišćenju filtra IR720. Takođe dobijamo "lažne boje" i možemo postići specifične efekte koristeći alatke za podešavanje boja u Photoshopu - Color balance, Hue/Saturation, Channel Mixer, Selective Color.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović