Poređenje proizvoda ( od 3 )

Cokin P121S Gradual Neutral Grey G2-Soft (ND8)


Neutral density gradual filter srednje jačine izutetno koristan za landscape fotografiju. Na sledećem primeru ćemo pokazati njegovu primenu i efekat:

- kontrasta scena znatne razlike u osvetljenosti gornjeg i donjeg dela fotografije,fotografisana bez filtra:


- histogram sa prethodne fotografije na kojem vidimo slabiji intenzitet srednjih tonova:


- ista scena fotografisana sa filtrom P121M Gradual Neutral Grey G2-Medium (ND4),zahvaljujući kojem smanjujemo razliku u osvetljenjosti između svetlih i tamnih partija. Uočavamo razliku u osvetljenosti tvrdjave:


- histogram na kojem vidimo promenu u srednjim tonovima čime je balans tonova na fotografiji značajno poboljšan i samim time ima više materijala za naknadnu obradu fotografije:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović