Poređenje proizvoda ( od 3 )

P121F Gradual Neutral Grey G2-Full (ND8)


Neutralni gradual filter blagog prelaza preko čitave površine filtra. Slede dva primera njegove primene i efekta:

- scena na kojoj imamo priličnu razliku u osvetljenosti neba u gornjem delu fotografije i tvrđave u donjem delu:


- histogram:


- ista scena fotografisana sa filtrom P121F Gradual Neutral Grey G2-Full (ND8) na kojoj vidimo manju razliku u eksponiranosti neba i tvrđave:


- histogram:


- na sledećem primeru smo fotografisali scenu po sunčanom vremenu:

- fotografija bez filtra:


- histogram:


- ista scena fotografisana sa filtrom...


... i histogram


Kao što možemo videti Cokin P121F Gradual Neutral Grey G2-Full (ND8) filtar nam omogućava da izbalansiramo razliku u osvetljenosti preko čitavog kadra. Razlika u fotografijama sa/bez filtra nije toliko velika kao kod recimo filtra Cokin P121 Gradual Neutral Grey G2(ND8) koji ima mnogo "jači" prelaz ali ovaj filtar P121F kojeg smo ovde testirali ima specifičnu primenu zbog blagog prelaza preko čitave površine filtra i s obzirom na to može se korititi i za scene kod kojih razlika u osvetljenosti izmedju gornjeg i donjeg dela fotografije nije drastična.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović