Poređenje proizvoda ( od 3 )

Cokin P121 Gradual Neutral Grey G2(ND8)


Izuzetno koristan neutral density gradual filter za landscape fotografiju. Slede primeri efekta njegove primene:

- kontrastna scena fotografisana bez filtra:


- histogram sa prethodne fotografije na kojem vidimo slab intenzitet srednjih tonova:


ista scena fotografisana sa filtrom P121 Gradual Neutral Grey G2(ND8),zahvaljujući kojem smanjujemo razliku u osvetljenjosti između svetlih i tamnih partija:


- histogram na kojem vidimo promenu u srednjim tonovima čime je balans tonova na fotografiji značajno poboljšan i samim time ima više materijala za naknadnu obradu fotografije:


- sledeći primer,fotografija bez filtra:


- histogram:


- sa filtrom:


- histogram:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović