Poređenje proizvoda ( od 3 )

Cosmos Emolux Digital Macro filter +10

Uz sočivo dobijamo praktičnu torbicu za nošenje:


- sočivo uz pomoć navoja montiramo na objektiv,u našim primerima koristićemo objektiv Nikkor 18-105VR:


- prelazimo na primere uvećanja koje dobijamo sa Emolux +10 close-up sočivom; prvo ćemo pokazati najveće uvećanje koje možemo dobiti sa objektivom 18-105VR bez dodatnih close-up sočiva:


- nakon što na objektiv stavimo Emolux +10 close-up sočivo dobijamo sledeći rezultat:


- sledeći primer ponovo počinjemo sa fotografijom bez sočiva:


- uvećanje koje dobijamo sa sočivom:


Kao što možemo videti iz primera i običan zum objektiv bez naročitih close-up mogućnosti dobija veliko uvećanje primenom Emolux +10 close-up sočiva. Negativne strane su gubitak kvaliteta fotografije u smislu smanjenja količine detalja,pojave distorzija i hromatskih aberacija na fotografiji,ali to je praktično neizbežno sa close-up sočivima koja daju tako veliko uvećanje i s obzirom na to ne treba očekivati vrhunske rezultate sa tehničkog aspekta. Blaga zamućenost i distorzije koje dobijamo daju štaviše ugodan vizuelni impresionistički efekat. Takođe potrebno je napomenuti da primena close-up sočiva redukuje mogućnosti fokusiranja u smislu da više nije moguće fokusirati na većim udaljenostima,već samo u makro području.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović