Poređenje proizvoda ( od 3 )

Cosmos Emolux Close-up Set

Komplet dolazi u odličnoj torbici sa tri pregrade za sočiva:


- Primer efekta ovih sočiva i uvećanja koje dobijamo pokazaćemo na sledećem primeru uz pomoć objektiva Nikkor 18-105 VR:


- polazna fotografija za test na 105mm i pri najmanjoj udaljenosti objektiva od objekta fotografisanja pri kojoj je moguće fokusirati,praktično najveće makro sposobnosti objektiva 18-105 VR bez ikakvih dodatnih sočiva:


- sa sočivom +1 dobijamo sledeće uvećanje:


- sočivo +2 daje joše veće uvećanje:


- dok sa +4 sočivom dobijamo sledeći rezultat:


Dakle kao što možemo videti iz prethodnih primera Emolux set close-up sočiva nam omogućuje da i od zum objektiva bez izraženih makro sposobnosti dobijemo prilične makro mogućnosti i značajno veće uvećanje uz zanemarljiv gubitak u kvalitetu slike. Pri tome moramo napomenuti da primena close-up sočiva redukuje mogućnosti fokusiranja u smislu da više nije moguće fokusirati na većim udaljenostima,već samo u makro području.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović