Poređenje proizvoda ( od 3 )

Visico HS monut za Bowens


Predstavljamo adapter koji omogućava korišćenje modifikatora svetla sa Bowens bajonetom (razno softboksevi, oktaboksevi, beauty dish, barn door, snoot i sl...) sa "običnim" speedlight blicevima. Kvalitetno je izrađen od metala. Moguće ga je koristiti sa bilo kojim blicem. Sastoji se praktično iz dva dela.

Nosač na kojem imamo dve rupe za zavrtanje adaptera na špigot stativa za rasvetu (koji se posebno kupuje) 1/4" i 3/8":


Na tom nosaču se nalazi i sam Bowens bajonet koji nosi modifikatore svetla:


Osigurač koji onemogućava da modifikator svetla ispadne iz bajoneta:


Drugi deo je nosač speedlight blica, koji je sa prvom delom povezanom kliznim mehaniznom sa navojem sa blokiranje određenog položaja. Podešavanjem gore-dole omogućeno je korišćenje bilo kojeg blica u smislu njegovih dimenzija, jer je uvek moguće podesiti položaj tako da glava blica bude usmerena kroz Bowens bajonet.


Šina za speedlight blic:


Takođe uz pomoć klizača možemo pomerati blic napred-nazad tako da opet shodno njegovim dimenzijama delimično uđe u Bowens bajonet čime se izbegava nepotrebno rasipanje svetla:


Zahvaljujući ovom adapteru uz speedlight bliceve možemo koristiti širok dijapazon raznih modifikatora svetla sa Bowens bajonetom:


Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović