Poređenje proizvoda ( od 3 )

Nissin di822 mark II


Model di822 mk II je top model japanskog proizvođača bliceva Nissin. Ovaj model je konkurent Nikonu SB900 i Canonu 580 EX 2. Na testu imamo verziju za Nikon sistem i testirali smo je u kombinaciji sa fotoaparatom Nikon D700.

Karakteristike:

 • vodeći broj (iso 100,105mm): 60
 • podešavanje snage u M modu: 1/1 do 1/128 (u koracima od 1/3)
 • temperatura svetla: ~ 5600K
 • zum glave blica (35mm format): 24-105mm,18mm sa integrisanim difuzerom za širok ugao
 • dimenzije: 74 x 134 x 110mm
 • težina: 380g

Dizajn i funkcionalnost:

U kompletu dobijamo postolje za blic, disk sa uputstvom i torbicu za nošenje blica:


Blic je izrađen od veoma kvalitetne plastike jednakog kvaliteta kao na originalnim Nikon blicevima.


Pohvaljujemo metalnu stopicu sa kontaktima...


... kao i metalni navoj za postavljenje stopice na stativ:


Uložak za 4 AA baterije:


Glava blica se rotira 270 stepeni u horizontalnoj ravni i 90 stepeni u vertikalnoj:


Kontrole:

Podešavanje parametara se obavlja veoma jednostavno uz pomoć dugmića, tastera i kontrolnog displeja. Displej je, na žalost, male veličine i rezolucije ali uprskos tome parametrima blica se lako manipuliše.


Kao što vidimo tu su On/Off dugme za paljenje i gašenje blica, pilot dugme za test okidanje i multi-taster sa četiri strelice i Set dugmetom za potvrđivanje odabranih parametara.

Pritiskom na dugme Set ulazimo u osnovni meni u kojem biramo način rada blica:

 • Auto
 • TTL
 • Manual
 • Multi
 • Wireless


Poslednja opcija je Setting u kojoj podešavamo sledeće parametre:


Nainteresantnije su prve dve opcije:

1. My TTL - odnosi se na postavljanje predefinisane kompenzacije ekspozicije u TTL načinu rada

2. Modeling- uključena-isključena mogućnost korišćenja modeling lampe (aktivira se pritiskom na Pilot dugme)

- u TTL načinu rada kompenzaciju ekspozicije možemo varirati između +3 i -3:


- u Manual načinu rada snagu blica možemo varirati između 1/1 i 1/128 u koracima od 1/3:


- pri selektovanje manuelnog načina postavljanja snage možemo izabrati i Av način rada u kojem blicu govorimo sa kojom blendom želimo da radimo, pri čemu vrednost blende možemo postaviti između F/1.4 i F/32:


- Multi način rada koristimo kada želimo da se blic ponaša kao stroboskop, tj. da u određenim vremenskim intervalima tokom ekspozicije više puta bljesne:


- veoma bitna osobina ovog blica u verziji za Nikon sistem je ta da je u potpunosti kompatibilan sa Nikon CLS sistemom bežične kontrole bliceva.

- prvo odabiramo da li ćemo blic koristiti kao Master ili Remote jedinicu:


- u Master režimu rada možemo birati iymeđu 4 kanala i tri grupe, dok Master blic može ili da učestvuje u ekspoziciji ili da samo okida Slave bliceve; napominjemo da je Master blic moguće postaviti u različit režim rada od Slave bliceva, npr. TTL dok Slave blicevi mogu biti u Manual.


- u Remote načinu rada postavljamo kanal,grupu i položaj glave blica:


Ponašanje u praksi


Nissin di866 mk2 podržava i sledeće funkcije, pri čemo fotoaparat koji koristimo mora da ih poseduje i da na njemu iste uključimo:

 • AF asistenciju koja je veoma korisna u uslovima slabog svetla
 • mogućnost sinronizacije "na zadnjoj zavesici"
 • funckija redukcije crkvenih očiju
 • mogućnost spore sinhronizacije
 • mogućnost high-speed sinhronizacije
 • FV lock - mogućnost da zaključamo blic ekspoziciju izmereno na određenom subjektu a zatim pomeramo kadar
 • Auto Flash Bracketing - na fotoaparatu postavimo parametre breketinga i blic automatski podesi ekspoziciju na seriji fotografija (u skladu sa podešavanjima na fotoaparatu)

TTL režim rada je prvo što ćemo proveriti. Blic je kompatibilan iTTL Nikon sistemu merenja i može da se koristi na svim Nikon telima koji imaju iTTL merenje blic ekspozicije. Test je rađen bez menjanja predefinisane kompenzacije ekspozicije, dakle kompenzacija je na 0 EV.

Blic se ponaša odlično u jednostavnim situacijama kada je izvor svetla iza leđa fotografa i scena jednolično osvetljena:

ambijentalna ekspozicija na 0 EV, blic u TTL modu, kompenzacija blic ekspozicije 0 EV


Najbolji test za proveru rada TTL merenja predstavljaju situacije sa kontra svetlom i taman ili svetao model. Sledeći primer prikazuje kako se Nissin di866mk2 ponaša u takvim situacijama . Model je prvo nosio zelenu majicu, zatim belu pa na kraju crnu da bismo simulirali srednje svetao subjekat merenja ekspozicije, zatim svetao i na kraju taman. Ambijentalna ekspozija je varirana u rasponu od 0EV do -3EV. Generalni zaključak za sledeće primere je da se TTL sistem merenja odlično ponaša.

- dakle u prvoj situaciji kada model nije ni previše taman a ni svetao TTL sistem bi trebao da radi konzistetno pri variranju ambijentalne ekspozicije (koja na test primeru podrazumeva jako svetlo u pozadini modela) od 0 EV do -3EV:


Kao što možemo rezultat je izvanredan, ujednačenost ekspozicije je potpuna.

- u sledećem primeru model nosi belu majicu čime, dakle, simuliramo svetao subjekat:


Kao što možemo videti u ovom slučaju model je delimično podeksponiran, što je poptuno normalno jer se TTL sistem trudi da ne sprži svetle površine. Primećujemo da je ekspozicija ponovo konzistetna, što je odlično. U ovom slučaju potrebno je dodati malo pozitivne kompenzacije blic ekspozicije.

- u trećoj situaciji model nosi crnu majicu i predstavlja i ovog puta testiramo kako se TTL sistem merenja ponaša kada je subjekat taman:


Ekspozicija i konzistetnost iste pri variranju ambijentalne ekspozicije od 0 EV do - 3 EV su odlični.

Interesantan detalj na blicu je mali dodatni blic sa prednje strane po ugledu na Metz bliceve. On funkcioniše samo pri odbijanju blica od recimo plafon, pri direktnom fotografisanju ga nije moguće koristi što je potpuno logično jer nam ovaj dodatni blic služi za "razbijanje" senki pri odbijanju svetla glavnog blica.

Uključujemo ga tako što npr. u TTL ili M modu držimo SET dugme pritisnuto 2sec i tako uđemo u dodatni meni. Sub.Flash možemo ili isključiti ili koristiti u manuelnom modu sa podešavanjem snage od 1/1 do 1/128:


- u Manual modu sub-flash takođe možemo ili isključiti ili koristiti u M režimu sa snagom od 1/1 do 1/28:


Sledi primer - na levoj fotografiji smo koristili samo blic odbijen od plafon, a na desnoj i dodatni blic koji je delimično "popunio" senke:


Nissin di866 mk2 ima ugrađen beli reflektor na glavi blica koji nam omogućava da "filujemo" senke na licu modela kada blic odbijamo od plafon.


Primer fotografije sa blicem odbijenim od plafon bez reflektora:


Na sledećem primeru korištenjem reflektora dobijamo blaže senke oko očiju i ispod brade modela:


Jedna od značajnih primena kompaktnih bliceva je u bežičnom režimu rada. Zahvaljujući dimenzijama lako su prenosivi i možemo ih koristiti na lokacijama za fotografisanje sa različitim difuzerima svetla kao što su kišobrani ili softboksevi. Nissin di866 mk2 kao što smo već spomenuli može da radi kao Master ili Remote blic.

Takođe moguće je u dodatnom meniju u M režimu rada postaviti da blic radi kao običan slave blic i to u dva režima:

1. kao SD (slave digital) - mod u kojem blic reaguje na bljesak sa glavnog blica u TTL modu, dakle konstatuje predbljesak i ne reaguje na njega...


2. kao SF (slave film) - režim koji predstavlja bežični način rada u kojem blic reaguje na prvi bljesak sa glavnog blica, dakle shodno tome komander blic mora biti postavljen u M mode:


Na sledećim primerima smo ga koristili kao Remote blic u okviru Nikon CLS sistema, komander blic je bio Nikon SB700:

Setup:


Fotografija sa ambijentalnim svetlom:


Ista scena ali ovaj put je korišćen Nissin blic sa srebrnim kišobranom kao glavno svetlo za osvetljavanje modela:


- sledi joše jedan primer:

Setup:


- fotorgafija sa ambijentalnim svetlom:


- fotografija sa Nissin blicem kao remote jedinicom:


- poslednji primer smo iskoristili za proveru do koje udaljenosti po sunčanom danu i "u šarenoj ladovini" reaguje foto ćelija na Nissinu di 866 mk2; rezultat je otprilike 25m što je odlično:


Nissin di866 mk2 ima integrisan i difuzioni panel za ultra širok ugao do 18mm. Glava blica ima automatski zum od 24 do 105mm na full frame formatu.


Sledi provera širine snopa na udaljenosti 1m od bele studijske pozadine na kojoj ćemo demonstrirati i praktičan efekat difuzionog panela:

- primer bez difuzionog panela na 19mm (full-frame format) na kojem uočavamo jake vinjete po uglovima što je sasvim normalno na tako širokom uglu i maloj udaljenosti od objekta:


- korišćenjem difuzionog panela situacija se prilično popravlja:


- primer na 35mm (full frame format) i takođe udaljenost od 1m od bele pozadine, bez difuzionog panela:


- 35mm sa difuzionim panelom:


Dakle kao što vidimo na udaljenosti od 1m i na 35mm imamo skoro jednolično osvetljen kadar. Primer na 19mm nam je služio isključivo kao demonstracija ekstremne kombinacije ultra širok ugao/mala udaljenost od subjekta fotografisanja pa zbog toga i imamo u tolikoj meri izraženo vinjetiranja, takva situacija u praksi se praktično ne sreće.

Zaključak

Nissin Di866 MARK II je odličan blic koji zaslužuje sve preporuke kako po pitanju kvaliteta izrade tako i na osnovu ponašanja u praktičnom radu. Nameće se kao ozbiljna alternativa top modelima iz Canon i Nikon ponude bliceva, pri čemu mu je cena povoljnija Što se tiče nedostataka možemo govoriti o malom displeju i nedostatku eksternih komandi zbog čega praktično za promenu svih parametara moramo ući u meni. Ali to je nešto na šta se korisnik vremenom navikne. Posebno pohvaljujemo rad u TTL režimu rada gde su ekspozicije pravilne i konzistentne u većini situacija i poptuno kompatibilnost sa Nikon CLS sistemom rada bliceva.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović