Poređenje proizvoda ( od 3 )

Nissin Di622 mark II


Kvalitetan blic japanskog proizvođača Nissin. Na testu smo imali model za Nikon sistem a napominjemo da se u ponudi nalazi i model za Canon fotoaparate. Nissin je ovaj blic pozicionirao u višu klasu kompaktnih bliceva s obzirom na njegove mogućnosti. Ideja je da se ponudi alternativa Canon i Nikon blicevima koja bi radila na približnom nivou kao originalni blicevi a po pristupačnijoj ceni. U nastavku ćemo prikazati mogućnosti verzije za Nikon sistem.

Karakteristike:

 • vodeći broj (iso 100,105mm): 44
 • podešavanje snage u M modu: 1/1 do 1/32
 • temperatura svetla: ~ 5600K
 • zum glave blica (35mm format): 24-105mm,16mm sa integrisanim difuzerom za širok ugao
 • dimenzije: 77 x 130 x 103mm
 • težina: 315g

Dizajn i funkcionalnost:

U kompletu dobijamo postolje za blic, disk sa uputstvom i torbicu za nošenje blica:


Materijal od kojeg je blic izrađen je kvalitetna plastika koja ne zaostaje za onom na recimo blicu Nikon SB700.


Stopica blica je platična:


Za napajanje se koriste 4 AA baterije:


Za svaku pohvalu je sync priključak koji se nalazi na blicu:


Nakon postavljanja blica na fotoaparat stegnemo navoj nakon čega blic stoji veoma čvrtsto u šini na aparatu tako da nema bojazni da eventualno isklizne:


Mogućnosti rotiranja glave blica su 270 stepeni u horizontalnoj ravni i 90 stepeni po vertikali:


Kontrole:

Sistem podešavanja parametara je organizovan jednostavno bez kontrolnog displeja i menija.


Kao što vidimo postoji svega nekoliko dugmića na leđima blica uz pomoć kojih podešavamo sve parametre:

On/Off dugme za uključivanje blica

Pilot dugme - svetli zeleno kada je blic spreman za okidanje i crveno dok traje punjenje, takođe služi i kao test dugme

EV +/- taster služi za podešavanje kompenzacije ekspozicije u rasponu od -1.5EV do + 1.5EV, kada nijedna kontrolna lampica ne svetli kompenzacija blic ekspozicije je na 0

gornje kontrolno dugme služi za izbor načina rada blica:

jednim pritiskom uključujemo manuelni način rada i lampica svetli crveno; snagu podešavamo pritiskom na +/- tastere u rasponu od 1/32 do 1/1 :


drugim pritiskom aktiviramo Sd (slave digital) mod u kojem blic reaguje na bljesak sa glavnog blica u TTL modu, dakle konstatuje predbljesak i ne reaguje na njega; snagu podešavamo ručno sa +/- tasterima:


Sf mode (slave film) predstavlja bežični mod u kojem blic reaguje na prvi bljesak sa glavnog blica, dakle shodno tome komander blic mora biti postavljen u M mode:


poslednji mod je tzv. pametni način rada u kojem se blic nalazi u kanulu 1 i grupi A i može da učestvuje u Nikon CLS sistemu rada; lampica svetli ljubičasto kada se nalazimo u ovom režimu rada:


Takođe ističemo još jednu interesantnu mogućnost a to je predefinisanje TTL ekspozicije, tj. zadavanje standardne vrednosti kompenzacije ekspozicije u TTL režimu rada na sledeći način:

 • Isključiti blic
 • držati istovremeno pritisnute Pilot i On/Off tastere 3 sekunde
 • kontrolna lampica ce svetleti plavo
 • uz pomoć +/- tastera zadajemo željenu kompenzaciju u rasponu od +/- 0.75 EV

Ponašanje u praksi


Nissin di622 mk2 podržava i sledeće funkcije, pri čemo fotoaparat koji koristimo mora da ih poseduje i da na njemu iste uključimo:

 • AF asistenciju koja je veoma korisna u uslovima slabog svetla
 • mogućnost sinronizacije "na zadnjoj zavesici" pri čemu fotoaparat mora podržavati tu funkciju
 • funckija redukcije crkvenih očiju
 • mogućnost spore sinhronizacije

TTL režim rada je prvo što ćemo proveriti. Blic je kompatibilan iTTL Nikon sistemu merenja i može da se koristi na svim Nikon telima koji imaju iTTL merenje blic ekspozicije. Test je rađen bez menjanja predefinisane kompenzacije ekspozicije, dakle kompenzacija je na 0 EV.

Blic se ponaša odlično u jednostavnim situacijama kada je izvor svetla iza leđa fotografa i scena jednolično osvetljena:

ambijentalna ekspozicija na 0 EV, blic u TTL modu, kompenzacija blic ekspozicije 0 EV


Takođe TTL radi odlično u outdoor situacijama kada nam je potrebno da osvetlimo lice modela koje se nalazi u senci:

fotografija bez blica:


fotografija sa blicem u TTL modu, kompenzacija blic ekspozicije na 0 EV:


Pavi test za svaki blic predstavljaju situacije sa kontra svetlom i taman ili svetao model. Sledeći primer prikazuje kako se Nissin di622 mk2 ponaša u takvoj situaciji. Model je prvo nosio cenu majicu a zatim belu. Ambijentalna ekspozija je varirana u rasponu od 0EV do -3EV. Zaključak za sledeći primer je da je ekspozicija dobra uz delimičnu nekonzistentnost ali u granicama tolerancije. Dakle svakako dobro ponašanje blica.


U situaciji kada je model svetao većina bliceva i TTL sistema merenja ima tendenciju da podeksponira jer se trudi da "ne sprži" svetle detalje na fotografiji, pa ni ovaj blic nije izuzetak. Ambijentalna ekspozicija je ponovo varirana od 0EV do -3EV i kao što vidimo pozitivna kompenzacija ekspozicije je neophodna.


Nissin di622 mk2 ima ugrađen beli reflektor na glavi blica koji nam omogućava da "filujemo" senke na licu modela kada blic odbijamo od plafon.


Primer fotografije sa blicem odbijenim od plafon bez reflektora:


Na sledećem primeru korištenjem reflektora dobijamo blaže senke oko očiju i ispod brade modela:


Jedna od značajnih primena kompaktnih bliceva je u bežičnom režimu rada. Zahvaljujući dimenzijama lako su prenosivi i možemo ih koristiti na lokacijama za fotografisanje sa različitim difuzerima svetla kao što su kišobrani ili softboksevi. Nissin di622 mk2 možemo okidati na nekoliko načina i to uz pomoć:

 • komander blica u ranije objašnjenim režimima rada Sd, Sf i W
 • radio okidača (blic postavljemo u M mode)
 • sync kabla

Sledi nekolicina primera korišćenja Nissin-a u bežičnom režimu rada uz okidanje korišćenjem Phottix Strato radio okidača:

fotografija bez korištenja blica, samo ambijentalno svetlo:


Nissin blic postavljen u M mode, okinut bežično kroz beli kišobran:


setup:


Primer sa veoma jakim kontra svetlom; fotografija bez blica:


fotografija sa blicem, direktno osvetljavanje bez difuzera:


setup:


Model u delimičnoj senci, blic okinut kroz beli kišobran uz pomoć radio okidača:


rezultat:


Nissin di622 mk2 ima integrisan i difuzioni panel za ultra širok ugao do 16mm. Glava blica ima automatski zum od 24 do 105mm na full frame formatu.


Slede primeri sa i bez difuzionog panela:

24mm bez difuzionog panela:


24mm sa difuzionim panelom:


105mm bez difuzionog panela:


Kao što vidimo na širokom uglu vinjetiranje je prilično izraženo, na rastojanjima do otprilike 5m od subjekta fotografisanja, a difuzioni panel pomaže u velikoj meri da se snop svetla ravnomernije rasporedi po kadru.

Zaključak:

Nissin Di622 mk II

je blic koji zaslućuje preporuke po pitanju odnosa cena/kvalitet. Kompletan blic koji nudi dosta mogućnosti kao i originalni Nikon blicevi. Zamerke bi se mogle uputiti na nedostatak kontrolnog displeja ali moramo pri tome naglasiti da su komande jednostavne i da se sa blicem lako rukuje. Takođe ne bi bilo loše da se snaga blica u manuelnom modu može postaviti i na manje od 1/32. Izrada je kvalitetna, mnogo bolja od onoga na šta smo navikli od kineskih bliceva. U praksi se blic ponaša sasvim dobro što se tiče TTL režima rada dok su mogućnosti korišćenja u bežičnom režimu neograničene bilo uz pomoć radio okidača ili u okviru Nikon CLS sistema.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović