Poređenje proizvoda ( od 3 )

Metz Mecablitz 58 AF-1


Blic koji se po kvalitetu nameće kao ozbiljna alternativa originalnim Nikon i Canon blicevima. Lista mogućnosti koje nudi je kompletna,praktično sve što nude i recimo Nikon SB800 ili Canon EX580. Na testu imamo verziju za Nikon fotoaparate,koja od mogućnosti specifičnih za Nikon bliceve nudi rad u Nikon CLS bežičnom sistemu,bilo kao master ili slave blic,sinhronizaciju na drugoj zavesici,high-speed sinhronizaciju,strobo mod,AF pomoćno svetlo,tu su zatim i opcije kao flash breketing kao i integrisana mala lampa za fill-in svetlo kada glavnu lampu koristimo kao bounce-flash.

Specifikacije:

 • vodeći broj (iso 100,105mm): 58
 • podešavanje blende: F/1.0 - F/45
 • podešavanje snage u M modu: 1/1 do 1/256
 • vidni ugao senzora za merenje svetla u A modu: ~ 25 stepeni
 • temperatura svetla: ~ 5600K
 • iso osetljivost koju blic može da prihvati: iso6 - iso6400
 • zum glave blica (35mm format): 24-105mm,18mm sa integrisanim difuzerom za širok ugao
 • sekundarni blic položaj: 35mm
 • dimenzije: ~ 71 x 148 x 99mm
 • težina: 355g


Blic dobijamo sa torbicom i postoljem. Nedostaje bela difuzer kapica na koju smo navikli kod Nikona SB800 i 900,ali se sličan difuzer može dodatno kupiti i nosi oznaku Mecabounce 58-90,a takođe od dodatne opreme postoji i difuzer sa oznakom Bounce diffuser 58-23 i Power pack P76.


Konstrukcija:

Izrada je kvalitetna mada kvalitet plastike nije baš na nivou Nikon i Canon top modela ali je sasvim dovoljan da u svakodnevnoj upotrebi nema problema. Glava blica se pomera vertikalno za +90 i -7 stepeni i horizontalno za 300 stepeni što je odlično. Dakle kod vertikalnog pomeranja glavu blica možemo nagnuti na dole za 7 stepeni što može biti korisno kod makro fotograsanja.


U glavi blica je integrisan difuzer za široki ugao kao i beli kartončić koji služi da pri odbijanju svetla od plafon recimo deo svetla usmerimo i direktno napred:


Sa bočne strane se nalazi USB konekcija uz pomoć koje možemo apdejtovati firmware blica,a sa leve strane USB-a nalazi se i konektor za Power Pack:


Pored glave blica smeštena je fotoćelija koja prima signal za okidanje kada blic koristima kao slave blic:


Vratanca i prostor za baterije:


Meni i mogućnosti:

Sistem menija i kontrola je verovatno jedina stvar na ovom blicu za koju se može reći da nije rešena na najbolji način u smislu brzine promene parametara. U suštini meni i kontrole su jednostavni:


Pored dugmeta paljenje blica tu su još i četiri kontrolna dugmenta čije funkcije vidimo na displeju po uključivanju blica:


Na displeju su jasno prikazani parametri fotografisanja i četiri funkcije pridružene kontrolnim dugmićima:

 • MODE: izbor načina rada blica
 • PARA: promena parametara u okviru određenog načina rada
 • SEL: dugme za selekciju a takođe i ulazak u custom meni
 • poslednje desno dugme služi za test okidanje


Kod Nikon sistema u okviru podmenija MODE biramo između sledećih načina rada:

 • TTL
 • TTL BL
 • A
 • M
 • Strobo

U okviru TTL načina rada možemo uz pomoć dugmeta PARA pristupiti parametru kompenzacije ekspozicije:


Pritiskom na SET dugme ulazimo u korisnički meni u kojem su najinteresantije opcije uključivanje sekundarnog blica i bežičnog načina rada:

Uključlivanje sekundarnog blica:


Možemo ga postaviti na 3 nivoa snage 1/1,1/2 i 1/4:


Bežični način rada uključujemo ulaskom u podmeni Remote gde odaberemo da li želimo da blic radi kao Master ili kao Slave blic:

master mode:


slave mode:


Blic možemo postaviti u jednu od tri grupe i jedan od četiri kanala. Takođe možemo ručno postaviti položaj glave blica. Blicem komandujemo uz pomoć drugog komander blica preko kojeg postavljamo način rada: TTL, A ili M. Na snagu možemo uticati i pomeranjem položaja glave blica. Blic signal za okidanje dobija optički sa master blica,dakle foto ćelija na slave blicu mora videti bljesak sa glavnog blica.

Sledi jedan jednostavan primer slikanja predmeta u light tentu sa jednim blicem kroz beli kišobran:

setup:


fotografija:

50mm,iso200,F/5,1/160s,kanal 1,grupa A, M 1/4


Ponašanje u praksi:

Prvo ćemo proveriti kako blic radi u TTL modu u zatvorenom prostoru sa jakim ambijentalnim svetlom u pozadini:

*ambijentalnu ekspoziciju variramo od normalne (EV 0) do 3 blende podeksponirane:


Kao što vidimo eksponiranost modela je odlična na svim fotografijama uz zanemarljivu tendenciju podeksponiranja.

U situaciji kada model nosi crnu majicu TTL sistem se ne da zavarati i dalje je eksponiranost odlična:


Najteža situacija za svaki TTL sistem merenja je jako svetao model. U situaciji kada model nosi belu majicu dolazi do blagog podeksponiranja ali to ne predstavlja veliki problem jer se lako rešava pozitivnom kompenzacijom.


Ako nam se model ne nalazi strogo u centru kadra vec sa strana a u sredini je i dalje jak izvor svetla TTL i dalje radi odlično:


Pri odbijanju svetla od recimo plafon pod uglom od 90 stepeni dolazi do neizbežnog gubitka svetla i do pojave senki na licu modela. U tim situacijama za razliku od bliceva drugih proizvođača Metz nudi mali sekundarni blic koji služi da doda svetlo. Sledi primer:

* fotografija bez sekundarnog blica,samo glavni odbijen od plafon:


*fotografija sa glavnim blicem odbijenim od plafon i sekundarnim blicem kao fill svetlom:


Što tiče ponašanja TTL režima rada napolju kada nam je blic potreban kao dopunsko fill-in svetlo,treba istaći da u verziji za Nikon sistem imamo mogućnost korišćenja dva načina rada,standardni TTL i TTL BL (TTL balanced fill-flash). U TTL BL modu sistem merenja balansira osvetljenost subjekta fotografisanja sa osvetljenošću pozadine. Prvi primer je fotografija u standardnom TTL modu a drugi u TTL BL modu:


Kao što vidimo svetlo na licu subjekta je izbalansiranije na fotografiji snimljenoj u TTL BL modu.

Pri korišćenju blica sa objektivima širim od 24mm (35mm ekv. )dolazi do pojave vinjeta zbog nedovoljno širokog snopa svetla. Kao što smo već rekli u toj situaciji nam pomaže ugrađeni difuzer i dobijamo ujednačenije osvetljenje po kadru. Sledi primer:

18mm (35mm ekv.) bez difuzera:


18mm (35mm ekv.) sa difuzerom:


Takođe u situacijama kada nam je subjekat fotografisanja blizu pa snop svetla ne pada ravnomerno po kadru difuzer prilično pomaže:

27mm (35mm ekv.) - beli zid na udaljenosti 1m,bez difuzera:


27mm (35mm ekv.) - beli zid na udaljenosti 1m,bez difuzera:


Zaključak:

Metz Mecablitz AF 58-1 digital je odlična alternativa Nikon i Canon blicevima. U verziji za Nikon sistem nudi praktično sve što je za njega karakteristično plus dodatni sekundarni blic sa dosvetljavanje. Preciznost rada u praksi je uz neznatna odstupanja jednaka preciznosti Nikon bliceva. Za posebnu pohvalu je kompaktnost sa Nikon CLS sistemom bežične kontrole bliceva. Zamerka se može uputiti na nedovoljno dobro rešen sistem menija i kontrole parametara.

Tekst i fotografije: Mladen Mitrinović