Poređenje proizvoda ( od 3 )
DJI ZH3-3D Anti-interference Reinforcement Board - 1
- Elektronska ploča koja filtrira interferenciju video
  signala
- Kompatibilno isključivo sa Phantom 2 letelicama